Nyköpings kommun

Turismen ökar i Nyköping

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:08 CEST

Turismen ökar i Nyköping och omsatte 1,5 miljarder kronor år 2015. Antalet sysselsatta personer i besöksnäringen uppgick till 1 031 på årsbasis.

Turismomsättningen i Nyköping ökade 2015 med 84 miljoner kronor jämfört med 2014 och det är en ökning med 5,8 procent. Antalet sysselsatta ökade med 80 eller drygt 10 procent. 

2015 hade Nyköping 271 000 gästnätter på hotell, vandrarhem och camping. Det är en ökning med närmare 7 procent jämfört med föregående år. Juli är månaden med flest gästnätter. 

Antalet utländska gästnätter minskade med 5 procent 2015. Nyköpings största utländska marknad är Tyskland som minskade på grund av att Stockholm Skavsta har färre tyska linjer än tidigare. Däremot ökade antalet gästnätter från Kina med 84 procent till 6 000. Ett resultat av att kinesiska grupper har hittat ett hotell i Nyköping där man övernattar regelbundet på sin resa söderut. Även gästnätter från Finland ökade under 2015 och det beror troligen på Kolmårdens Bamse-satsning. Antalet utländska gästnätter 2015 var totalt 39 086. 

Dagbesöken till Nyköping ökade till 694 000.

Efter svenskarna är det tyskarna som är den största besöksgruppen. Därefter kommer Kina, Finland, Storbritannien, Polen och Frankrike. 56 procent av de svenska dagbesökarna kommer från Stockholms län och 44 procent av besökare som övernattar kommer också från Stockholmsområdet. 

Stockholm Skavsta Flygplats hade totalt 1 811 730 passagerare 2015 och det var en ökning med 9,3 procent jämfört med 2014. Sex nya destinationer öppnades på flygplatsen förra året. 

Nyköping har ett inflöde av köpkraft från närliggande kommuner. Försäljningsindex i detaljhandeln ligger på 113 och det är högre än rikssnittet som ligger på 100 och högre än Sörmland som ligger på 98. Nyköping ligger även över jämförbara kommuner som Eskilstuna och Södertälje. 

- Vi är glada över att sysselsättningen inom besöksnäringen ökar och att övernattningar på hotell, campingplatser och vandrarhem ökar igen, säger Berit Christoffersson, turistchef i Nyköpings kommun. Det är också mycket positivt att antalet passagerare ökar på flygplatsen och att vi fått flera nya destinationer.
Under 2015 besökte 39 307 personer de tre turistbyråerna i Rådhuset, på Skavsta och i Nävekvarn. Drygt 310 000 personer surfar årligen på www.nyköpingsguiden.se

Rapporten Kommunala turismeffekter Nyköpings kommun 2015 är gjord av HUI Research AB.
HUI Research AB startade Swedish Tourism Survey (STS) 2011 vilket är en konsumentundersökning som genomförs löpande bland svenskar. 3000 intervjuer genomförs varje månad om svenskars resor på fritiden och i arbetet. Från undersökningen hämtar HUI Research data över besöksvolymer och turistkonsumtion. 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. (Källa: FN) 

För mer information om Nyköpings turism
kontakt turistchef Berit Christoffersson tfn 073 426 86 40.