Nyköpings kommun

Turismen ökar stort i Nyköping: 48 nya jobb och 100 milj mer i omsättning

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:30 CEST

Turismen fortsätter att öka i Nyköping och skapade under 2005
48 nya jobb och en omsättningsökning på 100 miljoner kronor jämfört med 2004.
Största anledningen till den stora ökningen är flygtrafiken på Stockholm Skavsta där Ryanair öppnat nya linjer och nya flygbolag etablerat sig. Flygtrafiken skapar främst
omsättning och sysselsättning inom transport, restaurang och hotellövernattningar.

631 jobb
Antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Nyköpings kommun ökade från 583 personer 2004 till 631 personer 2005. År 2002 sysselsatte turismen 448 personer i Nyköping – alltså
en ökning med 183 personer på tre år. Statistiken bygger på antalet årsanställda.

12-procentig ökning
Den största omsättningsökningen år 2005 noteras inom hotellövernattningar (från 171 milj kr till 216 milj kr) och
genomfartsresenärer (från 482 milj kr till 521 milj kr). En kraftig ökning noteras också för campingomsättningen som
ökat från 19 milj kr till 26,5 milj kr.

Den totala omsättningen ökade från 804 milj kr till 905 milj kr. Ser man några år tillbaka blir omsättningsökningarna
ännu större. Från 2004 till 2005 var ökningen 12 procent, från 2003 23 procent och från 2002 hela 58 procent.

Omsättningen fördelad på branscher visar att den största omsättningen ligger inom transporter, en ökning från 364
milj till 424 milj, shoppning från 128 milj till 133,5 milj och logi från 101 milj till 133 milj.

Skatteintäkter
De direkta skatteintäkterna från rese – och turistindustrin i Nyköping till kommunen ökade från 29 milj år 2004 till 33
milj år 2005 och för landstinget från 13 milj till 15 milj. Räknar man in hela den samhällsekonomiska effekten av
besöksnäringen i Nyköping ökade kommunens skatteintäkter från 51 till 57 milj och för landstinget från 23 till 26
milj.

Övernattningar
Antalet övernattningar på hotell i Nyköpings kommun ökade från 123 000 till 139 000 det senaste året. År 2002 var
antalet hotellövernattningar 107 000.
När det gäller statistiken över genomfartsresenärer handlar den främst om trafiken på Skavsta och trafiken på E4
genom kommunen. Omsättningssiffrorna på Skavsta gäller bara resenärernas transporter till och från flygplatsen
samt konsumtionen på flygplatsen. Utöver detta finns all övrig verksamhet på flygplatsen, som sysselsätter cirka
600 personer.

Fortsatt ökning
Under 2006 fortsätter turismen att öka i Nyköping. Antalet gästnätter under februari ökade med 17 procent jämfört
med samma månad förra året. Totalt under året ligger ökningen på 6 procent. Sörmland ökar mest i hela
Mälardalen (13 procent), när det gäller gästnätter. I Stockholm stannar ökningen på 7-8 procent.

Rapporten
Uppgifterna från 2005 är hämtade från rapporten ”Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun” utförd av Lars Paulsson, Resurs AB, på uppdrag av Nyköpings kommun. Beräkningarna följer
EU:s beräkningsprinciper som anpassats till svenska förhållanden av Turistdelegationen.

Ev frågor om rapporten kontakta Lars Paulsson, tfn070-739 51 01
och om Turismen i Nyköping, Josefina Höglin, tfn 0155 – 24 81 82.