Visit Västernorrland

Turiståret 2012 – Framgång för Ångermanland!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:17 CET

SCBs inkvarteringsstatistik för det gångna året sprider idel glada miner bland de fyra kommuner som samarbetar kring varumärket Höga Kusten. Alla kan nämligen stolt visa på en ökning av antalet gästnätter jämfört med året dessförinnan, när ökningen i Sverige som helhet är en mer blygsam sådan.

- Framgångarna skickar en viktig signal om att besöksnäringen i Höga Kusten är en bransch på frammarsch! Årets resultat ger företagen förutsättningen att våga satsa på vidareutveckling av sina produkter, liksom flertalet beslutsfattare nu signalerar betydelsen av att bereda rätt infrastruktur för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen, säger Maarja Edman, verksamhetsansvarig Visit Västernorrland.

Härnösands hotell, stugbyar och vandrarhem ökade mest bland Ångermanlands-kommunerna där antalet kommersiella övernattningar ökade med +28,1%. Det är också i Härnösand som ökningen över 10 år är som störst (+73,5%). Det bör dock noteras att hotellen ifjol genererade länets lägsta snittpris som också minskade mot 2011 med -3,1%. Detta kan vara ett tecken på att det finns en stark efterfrågan men att marknaden inte anser att produkterna håller den förväntade standarden. 


Visit Västernorrland är en kunskapssatsning för att utveckla besöksnäringen i länet. Vår verksamhet är en gemensam satsning från länet, finansierat av Landstinget, Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Västernorrlands sju kommuner.