Motormännen

Turistbåtar ger stora avgasutsläpp

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:00 CEST

Sommarens många kryssningsfartyg i Stockholms hamn är inte bara till glädje för staden utan de skapar också stora miljöproblem. Det handlar om utsläpp av kolväten, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

Under årets tre sommarmånader anlöper rekordmånga stora kryssningsfartyg Stockholms hamn, enligt uppgift 220-230 stycken. Den ökande kryssningstrafiken medför stora miljöproblem, något som hittills inte uppmärksammats i någon högre grad.

- Det handlar om stora mängder kolväten, kväveoxider, svaveloxid och partiklar som förorenar Stockholmsluften. Det är dags att stadens politiker och Stockholms hamn uppmärksammar att det är mer än på vägarna som avgasutsläpp sker, säger Tomas Nilson, presschef på Motormännens Riksförbund.

Ett enda kryssningsfartyg har en strömförbrukning som en liten stad. Till skillnad från Finlandsfärjorna får kryssningsfartygen inte tillgång till ström från land när de ligger vid kaj. Istället kör de sina dieselmotorer hela tiden för att klara elförsörjningen till hissar, maskiner och belysning. I motsats till Finlandsfärjorna kör de oftast på högsvavligt bränsle och med motorer som saknar katalysatorer.

Utöver utsläppen vid kaj kommer utsläppen när fartygen går för full maskin in och ut ur staden.

Motormännens Riksförbund Informationsenheten Tel 08-690 38 00
TN