Riksantikvarieämbetet

Turistnäring + ett hållbart kulturarv = sant

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 16:45 CET

Nu lanseras Trip - Turistnäringens Utvecklingscenter, nationell mötes- och informationsplats för turistnäringen. Rese- och Turistnäringen (RTS) ansvarar för Trip och Riksantikvarieämbetet medverkar i uppdraget tillsammans med en rad andra myndigheter. Näringsminister Maud Olofsson medverkar vid invigningen den 10/2 dit även press, radio och tv välkomnas.
– Kulturarvet är en grundläggande resurs för turismen, ökad kunskap om kulturarvet ger nya affärsmöjligheter och utvecklar turistnäringen, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Genom Trip skapas en arena för möten där inriktningen är att en hållbar användning av kulturarv ökar kvaliteten i besökarnas upplevelser och utvecklar företagens produkter.
- Samverkan mellan näringslivets och kulturarvets aktörer är en förutsättning för utveckling av turistnäringen, säger Inger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet medverkar genom regeringsuppdrag och en rad olika verksamheter för att utveckla och främja turistnäringen. Utvecklingen av besöksmålen samt ökad tillgänglighet till kulturarvsinformation medför nya ”plustjänster”, till exempel i form att mobilapplikationer och digitala guider.
- Vi ligger långt framme, söktjänsten Kringla och communityn Platsr är exempel på hur kulturarvsinformation och turism går hand i hand, säger Inger Liliequist.

Pressinbjudan:
Näringsminister Maud Olofsson medverkar vid invigningen den 10 februari kl. 14.00 på TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter, Sveavägen 21, 3 tr
Press, radio och tv hälsas välkomna, se vidare: Länk till inbjudan och anmälan ->>

För mer information kontakta:
Erika Nilsson, utredare Samhällsavdelningen, 08- 5191 8186, erika.nilsson@raa.se
Christina Lingdén, kommunikatör, 08-5191 8129, christina.lingden@raa.se

Fakta & bakgrund:
Tillväxtverket, i samverkan med Visit Sweden och övriga berörda myndigheter och aktörer*, har regeringens uppdrag att samordna resurser för att främja rese- och turistnäringens tillväxt. RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige) har det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter på Sveavägen 21 i Stockholm samt på www.trip.se. Målet är bland annat att skapa fler lönsamma och växande företag i hela Sverige, ökad sysselsättning i hela Sverige, fler tjänsteinnovationer i hela Sverige samt att attrahera en kapitalmarknad som investerar strategiskt i näringen. Myndigheter som samverkar inom ramen för TRIP, Turistnäringens utvecklingscenter är Tillväxtverket, Visit Sweden, Rikstrafiken, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Invest Sweden, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Swedavia och Statens Fastighetsverk.

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.