Turistdelegationen

Turistnäringen: Lägre intäkter – fortsatt höga volymer

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 12:34 CEST

Turistdelegationen som ansvarar för den officiella turiststatistiken publicerar idag siffror som visar att volymerna under sommaren 2003 (juni, juli och augusti) låg kvar på samma höga nivå som rekordsommaren 2002, men logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem minskade under perioden. Ett ökat fritidsresande har inte kompenserat för ett minskat affärsresande. Liksom fler inhemska turister inte kompenserat för färre långväga turister. Lågkonjunktur, struktur- förändringar, ökad kapacitet och prispress har bidragit till ett ökat tryck på näringen, säger Dennis Bederoff, tf direktör för Turistdelegationen, den statliga myndigheten för turistfrågor i Sverige.