Bollnäs kommun

Turistomsättningen ökar!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 15:49 CEST

Den totala turismomsättningen har ökat med närmare 11 miljoner kronor eller drygt 5 % 2004 jämfört med 2003. Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring, har ökat med 4 miljoner kronor eller 3 %. Ökningen beror på ökade utlägg. De största ökningarna har skett i kategorin hotell med 5 miljoner kronor och dagbesök med 2,4 miljoner kronor 2004 jämfört med 2003 visar undersökningen som gjorts av företaget Resurs AB och som idag redovisar den årligt återkommande redovisningen av de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bollnäs kommun.

Trenden från 2001 håller i sig, säger Gunilla Byström, ansvarig för informations- och turistfrågor i Bollnäs kommun. Vilket innebär att turistomsättningen har ökat från 2001 till 2004 med 44 miljoner!

Den icke kommersiella delen av turismomsättningen uppvisar en ökning med 6,5 miljoner kronor eller drygt 9 % 2004 jämfört med 2003 vilket beror på ökade utlägg och ett ökat antal övernattningar i fritidshus samt fler genomfartsresenärer.
Den kommersiella omsättningen har ökat med 1,7 miljoner kronor eller 2 % 2004 jämfört med 2003.

Hotellen är den omsättningsmässigt största kategorin med 34 % av den totala turismomsättningen och 84 % av omsättningen för samtliga kommersiella boendeformer 2004. Mätt i antalet övernattningar är hotellen den vanligaste kommersiella boendeformen med 55 % av samtliga kommersiella övernattningar 2004.

Dagbesöken svarar för 24 % av den totala turismomsättningen 2004. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2004 uppskattas 56 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 90 % i beräkningarna.

Boendet hos släkt/vänner är den vanligaste boendeformen med 53 % av samtliga övernattningar i kommunen 2004. Tillsammans svarar de icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner, för
75 % av samtliga övernattningar och 41 % i motsvarande del av turismomsättningen 2004.

Rese- och turistindustrin i Bollnäs kommun omsätter 214 miljoner kronor och ger arbete åt ungefär 195 personer under år 2004 en ökning från 2001 med 24 personer.


Ytterligare information kontakta: Gunilla Byström informationschef 0278-252 49, 070- 664 96 86