Vänsterpartiet

"Turkisk trupp i Irak är som att släcka eld med bensin"

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 15:50 CEST

Ulla Hoffmann ställer en fråga i riksdagen till utrikesminister Laila
Freivalds om ökad risk för krigshandlingar i norra Irak efter USA:s
önskan om hjälp från Turkiet för att upprätthålla ordningen i Irak.

Under föregivande av att det fanns massförstörelsevapen i Irak och att
införa demokrati landet har USA tillsammans med allierade anfallit Irak.
USA fick dock inte FN:s stöd, varför anfallet var ett folkrättsbrott.
Efter kriget är det i realiteten USA som styr Irak. Som ett led i att
bygga en ny administration har USA bildat ett styrande råd i Irak, vars
makt och resurser dock är ringa. Då ockupationen är kostsam och USA inte
förmår upprätthålla säkerheten vill USA att FN ska bidra med resurser. FN
förefaller dock ovilligt, skriver Ulla Hoffmann i sin fråga.

USA har även bett Nato-landet Turkiet om hjälp att upprätthålla ordningen
i Irak. Det styrande rådet i Irak har dock kraftigt motsatt sig att få in
trupper från ett grannland.

Den turkiska regeringen har med största sannolikhet även egna intressen i
frågan. Turiska trupper har åtskilliga gånger tidigare trängt in på
kurdiskt område i norra Irak. USA har förespeglat den kurdiska
regionalregeringen autonomi, något som den turkiska regeringen kraftigt
motsätter sig.

Det finns stor risk för att spänningarna ökar i regionen och för fortsatt
krig i Irak. Att USA nu ber Turkiet att ta ansvar för en del av
säkerheten i Irak är därför att åter svika kurderna.

- Turkisk trupp i Irak, särskilt i norra Irak, är som att försöka släcka
en eld med bensin, säger Ulla Hoffmann och frågar Laila Freivalds:

Vilka initiativ planerar utrikesministern i FN och EU för att förhindra
ökade spänningar i området och att nya krigshandlingar inträffar i norra
Irak/irakiska Kurdistan?

Mer information: Ulla Hoffmann, Presstjänsten, tel. 070-620 00 64

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se