Naturvetarna

Turné för att förbättra villkoren för unga forskare och vässa svensk forskning och innovation

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 10:03 CET

Om universiteten dräneras på resurser och kompetens minskar också Sveriges möjligheter till fortsatt välfärd och sysselsättning. För att klara globaliseringens utmaningar måste Sverige bli en än mer framgångsrik forskningsnation. Men hur når vi dit?

– Unga forskare är en nyckelfaktor för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin position inom forskning och innovation. Utan tydliga karriärvägar och resurser kommer vi inte klara av att rekrytera och behålla duktiga individer inom akademin. Det är inte bara en fråga om större anslag utan också om hela karriärsystemet, säger Martin Wikström programchef för forsknings-,utbildnings-, innovationspolitik hos Naturvetarna.

Saco-förbundet Naturvetarna, Kungl. Vetenskapsakademien och Stiftelsen för Strategisk Forskning bjuder in till rundabordssamtal på fem universitetsorter under februari och mars för att diskutera frågor kring forskningspolitik, naturvetenskaplig forsknings roll för samhällsutvecklingen och hur unga forskare kan få bättre möjligheter.

2 februari, Uppsala universitet

9 februari, Lunds universitet

16 februari, Linköpings universitet

23 februari, Umeå universitet

2 mars, Göteborgs universitet

Universitetsturnén mynnar ut i en sammanfattande konferens, Stockholm Meeting den 15 april i där högskole- och forskningsminister Tobias Krantz och företrädare för riksdagspartierna deltar, liksom företrädare för näringslivet. Vidare deltar John Walker, Nobelpristagare i kemi. Moderator är K-G Bergström.

Mer om programmet för universitetsturnén och Stockholm Meeting på http://stockholmmeeting.se/ samt på Naturvetarnas webbplats http://naturvetarna.se.

För mer information: Informationschef Marita Teräs, 0733 66 24 81, marita.teras@naturvetarna.se

Naturvetarna, ett Sacoförbund med 31.000 medlemmar.