TurnIT AB

TurnIT säljer dotterbolaget LAC

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 17:30 CEST

TurnIT säljer dotterbolaget LAC till Texcel International AB. Reaförlusten beräknas uppgå till cirka 24 Mkr. Försäljningen sker med ekonomisk verkan från och med 1 september 2003.

LAC utvecklar och distribuerar komponenter till data- och telekomindustrin över hela världen. Den rådande lågkonjunkturen inom telekomindustrin har slagit hårt mot LAC. TurnITs främsta målsättning att säkerställa positiva kassaflöden samt skapa rörelsevinster inom koncernen. Mot bakgrund av LACs rådande marknadssituation med kunder inom data- och telekomindustrin är TurnIT ej beredd att finansiera verksamheten till dess att marknaden vänder. TurnIT bedömer att LAC kommer att utvecklas bättre med en ägare som är beredda att finansiera och utveckla bolaget i avvaktan på att telekomindustrin återhämtar sig.

LAC omsatte 24,8 Mkr och redovisade en rörelseförlust före goodwillavskrivningar på -4,2 Mkr under 2002. Under perioden januari-juni 2003 omsatte bolaget 12,7 Mkr och rörelseförlusten före goodwillavskrivningar uppgick till - 2,7 Mkr. Bolaget har 14 anställda.

TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består från och med 1 januari 2003 av sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se

För mer information kontakta:
Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-785 26 01, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se