TurnIT AB

TurnIT tecknar principöverenskommelse om försäljning av Computas

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 18:38 CEST

TurnIT har idag tecknat en principöverenskommelse angående försäljning av sin andel i det delägda dotterbolaget Computas. Affären beräknas vara slutförd senast den 29 oktober 2003. TurnIT äger 58,5 % av aktierna i Computas.

Fler detaljer kring försäljningen kommer att publiceras när det slutliga avtalet är undertecknat.

TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består av nedanstående sex dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se

För mer information kontakta:
- Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-785 26 01, Mobil: 0702-39 78 97,
kent.karlsson@turnit.se
- Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-785 26 05,
Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se