DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Tusen dagar utan lagförslag - Torsdagsaktionen sörjer

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 13:43 CEST

På torsdag den 15 augusti har det gått exakt 1000 dagar sedan remisstiden gick ut för promemorian "Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering". Något lagförslag finns inte ännu. Torsdagsaktionen finns som vanligt utanför Rosenbad kl. 08-09 på torsdag morgon, inför regeringens veckosammanträde. Denna vecka klär vi oss i svart för att visa hur bedrövligt det är att regeringen inte lägger fram något lagförslag.

1000 dagar är lång tid för den självklara rätten att kunna få sin sak prövad, det självklara att kunna få den utestängning man utsätts för klassad som diskriminering.

Frågan har diskuterats i mer än två decennier och vi ska komma ihåg att det som utredaren föreslår bygger på skälighetsbedömningar från fall till fall och vi i de allra flesta fall redan har lagstiftning.

Ska vi tolka regeringens oförmåga att gå från ord till handling som att de inte anser att vi ens ska ha skälig tillgänglighet i Sverige och som att vi inte ska behöva följa gällande lagstiftning?

– 1000 dagar är inget jubileum, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson. Det är inget att vara stolt över, för någon.1000 dagar är sorg och skam. Därför klär vi oss i svart utanför Rosenbad torsdagen den 15 augusti kl. 08-09.

Följande organisationer står bakom Torsdagsaktionen

Afasiförbundet
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda

FUB - För barn
Förbundet Unga Rörelsehindrade
,
FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Handikappförbunden
,  
Hörselskadades Riksförbund HRF,
Lika Unika,
MyRight
Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR,
Personskadeförbundet RTP,
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU,
Sveriges Dövas Riksförbund SDR,
Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF,
Sveriges Ledarhundsförade SLHF,
Synskadades Riksförbund SRF,
Unga Synskadade 

Bakgrund
DHR tog inför Internationella funktionshinderdagen 2011 initiativ till det som vi kallar Torsdagsaktionen. Från 1 december har vi funnits på plats inför varje regeringssammanträde. 

Läs mer om Torsdagsaktionen på DHRs hemsida: www.dhr.se/torsdagsaktionen

Kontakt
Maria Johansson, förbundsordförande DHR
070-508 80 29

Fredrik Granath, kommunikatör DHR
08-685 80 31

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder