Transportföretagen

Tusentals förare behövs

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:04 CEST

Pressmeddelande

från Sveriges Bussföretag
2014-09-04

Tusentalsförare behövs

Bussbranschen är i stort behov av förare de närmsta åren. Man uppskattar behovet till 3000 förare per år.

Idag utbildas 1000st förare från Arbetsförmedlingen och cirka 400 platser är vikta via Komvux. Sedan tre år tillbaka finns det möjlighet att utbilda sig till bussförare på gymnasiet. I dagsläget är antalet elever som läser till bussförare låg och få skolor erbjuder utbildningen trots den goda framtiden på arbetsmarknaden. För att locka fler ungdomar till yrkesutbildningen sprider nu Sveriges Bussföretag aktivt information om branschens behov via gymnasiemässor och yrkesmässor runt om i landet.

- Bussföraryrket är ett framtidsyrke. De som går klart utbildningen har goda anställningsmöjligheter på flera håll i landet. För få vet om att det går att utbilda sig till förare redan i gymnasiet. Idag när vi har hög arbetslöshet vill vi, genom att delta i dessa mässor, uppmärksamma möjligheterna till utbildning och anställning. säger Maria Sjölin branschutvecklare inom utbildning och arbetsmarknad.

Sveriges Bussföretag kommer att till att börja med att vara på olika mässor runt omkring i landet, däribland Leksand, Göteborg och Malmö.

Körschema:
Leksand, Yrkesmässan 23 september
Göteborg, Gymnasiemässan 7-9 oktober
Malmö, TODO-mässan 6-8 november

För vidare information, kontakta:

Maria Sjölin, branschutvecklare inom utbildning och arbetsmarknad
maria.sjolin@transportgruppen.se 0730- 44 71 55

Anna Grönlund, branschchef och vVd på Sveriges Bussföretag
anna.gronlund@transportgruppen.se 070-612 71 74

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.