Folksam

Tusentals villaägare köper värmepump i onödan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 12:55 CEST

”Värmepumpsindustrin brister i konsumentansvar gentemot villaägarna. Ingenstans är kunden garanterad ett bra objektivt köpunderlag: det finns ingen samordnad rådgivning byggd på objektiva produktjämförelser. Detta bidrar till att många övertygas att köpa fel produkt, sett till sina egentliga värmebehov. Eftersom tillverkarna hemlighåller försäljningsstatistiken kan kunden dessutom inte jämföra prestandanivåer mellan skilda fabrikat på egen hand.” Det säger Folksams miljöchef Jan Snaar, som i förra veckan presenterade bolagets egen statistik över värmepumpsskador 2003.

– Bergvärmepumpar har sålt i större mängd 2003 än tidigare. I den säljökningen ingår många villaägare vars värmeförbrukning är jämförelsevis låg, men som ändå rekommenderas av installatörer att köpa en avancerad bergvärmepump för dyra pengar. Då blir investeringen hopplöst olönsam.

– Ett stickprov Folksam genomfört visar att av 40 kunder är det 10 stycken, alltså 25 procent, som fått offerter på företrädesvis dyra bergvärmepumpar, fastän deras faktiska förbrukning oftast helt utesluter en sådan värmepump som lönsamt alternativ, säger Jan Snaar. Säg att 1000 villaägare på detta sätt betalar ungefär 100 000 kronor mer årligen för sin villavärmekälla än de borde ha gjort. Bara detta kostar i så fall villaägarna 100 miljoner kronor per år.

Tillmötesgåendet varierar från tillverkarhåll när garantin gått ut
Även om två tillverkare av värmepumpar står inför identiska kundproblem kan de välja att hantera det helt olika när väl garantitiden löpt ut. Ett exempel är frånluftsvärmepumpar av fabrikat Elektro Standard, Autoterm och Nibe AB, som 2003 drabbades av omfattande kompressorhaverier med ursprung i samma fabrikationsfel.

– Nibe AB har omkonstruerat sina maskiner och undanröjt felet. Samtidigt möter man villaägarna på halva vägen genom att betala för en ny kompressor, medan de boende själva får stå för installationskostnaden, säger byggtekniske chefen Karl-Eric Larsson på Folksam.

– IVT, som numera äger varumärkena Elektro Standard och Autoterm, har däremot i motsvarande situation vägrat att betala något alls. Samtidigt innebär kompressorsbytet i deras maskiner att det utsläppsfria köldmediet byts ut mot ett annat, som bidrar till att öka växthuseffekten, säger Karl-Eric Larsson. Ett försäljningsargument för dessa pumpar som nu drabbats av kompressorhaverier har varit deras miljövänlighet.

Folksam har under ett års tid förgäves försökt få en uppgörelse med IVT:

– De har lovat komma med förslag, men ingenting händer. Eftersom IVT ändå är en av Europas ledande tillverkare av värmepumpar ställer vi oss alltmer frågande till deras inaktivitet, avslutar Karl-Eric Larsson.

För 2003 års listor över skador på värmepumpar, se www.folksam.se

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam; tel 08-772 85 43, 0708-31 65 43

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 77

Folksam agerar aktivt i frågor om miljö och växthuseffekten. Vi var ett av de första försäkringsbolag i världen som skrev under FN:s miljöåtagande. De svenska börsbolagens miljöpåverkan granskas årligen i Folksam Klimatindex. Byggmiljöguiden ger gröna produktråd till konsumenter och hantverkare. Tillsammans med Håll Sverige Rent har Folksam hittills samlat in 90 000 övergivna skrotbilar. Med en årlig nota på 1,2 miljarder kronor för bilreparationer ställer Folksam höga miljökrav på de bilverkstäder och bilskrotar vi har avtal med. I försäkringsvillkoren står Folksams miljöåtaganden; vid reparation ska miljögodkända byggvaror och entreprenörer användas. Och vi har sänkt de egna koldioxidutsläppen med 513 ton per år genom strängare resepolicy och växling till grön el. Läs mer på www.folksam.se