Possibilitas

Tuultenpesä/Vindarnas möte – nybildad nordisk flöjtensemble spelar för första gången

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 11:45 CEST

Ljud från skog och vind när några av de bästa flöjtisterna i Sverige och Finland möts.

Tuultenpesä – Vindarnas möte är en helt ny ensemble bestående av finska Wind on Wind och svenska Zephyr. Ensemblen gör sin första spelning på Kaustinen Folkmusikfestival i Finland 15-16 juli.

Det var för drygt två år sedan som Zephyr hörde talas om den finska ensemblen Wind on Wind, en grupp som spelade på ett liknande sätt som Zephyr.

– Redan innan vi träffades kändes det på något sätt självklart att vi skulle göra något tillsammans och efter att en gemensam spelning på Musikhuset i Helsingfors, september 2014, kändes det än mer lockande att jobba vidare, säger Jonas Simonson, som är med i Zephyr och en av musikerna i den nybildade superfljötgruppen.

I början av våren repeterade Tuultenpesä-Vindarnas möte tillsammans för första gången. Det var även vid detta tillfälle som det finska namnet kom till. På svenska betyder Tuultenpesä “vindnäste" eller "häxkvast". Ensemblen bygger nu tillsammans ett musikaliskt bo av flöjter, med ljud från skog och vind. Tuultenpesäs första repetition har dokumenterats och blivit en trailer som delas på sociala medier. I filmen hörs de första sökande tonerna.

– Kompositionerna och arrangemangen har skapats i samarbete med hela ensemblen. Improvisation har varit ett väsentligt verktyg i processen, och den har också en viktig roll i konserterna, säger Jonas Simonson.

– Polskor, polonäser och hallingar ur den nordiska traditionen, samt finsk-ugriska runosånger och vallåtar används som grund i repertoaren.

Tuultenpesä – Vindarnas möte gör sin första spelning på Kaustinen Folkmusikfestival i Finland, 15-16 juli. Ensemblen kommer att göra en turné i Sverige i höst, med start i Sandviken.

Andningen och luftströmmarna bildar tillsammans ett vindväsen, ett rikt instrumentarium där kontraster och dynamik får en väldig spännvidd – från orkan till smeksam bris.

Se Tuultenpesä–Vindarnas mötes första repetition (trailer)

Musiker:

Kirsi Ojala

Kristiina Ilmonen

Mimmi Laaksonen

Leena Paukkunen

Göran Månsson

Richard Ekre-Suzzi

Jonas Simonson

Tuultenpesä–Vindarnas möte stöds av Musikverket.

Presskontakt: Monika Wade +46 73 673 27 29

Mer information om Tuultenpesä-Vindarnas möte

Tuultenpesä-Vindarnas möte på Facebook.

Possibilitas producerar och marknadsför artister, teatergrupper och andra konstnärliga projekt.

Vi är ett familjärt produktionsbolag, med känsla för både stora och små uppdrag – vi söker finansiering och marknadsför den enskilde konstnären, men har även kompetens att projektleda och koordinera offentliga kulturarrangemang som exempelvis Planeta Festival.

Possibilitas är från Göteborg. Våra uppdragsgivare och samarbetspartners är regionala och lokala organisationer som Kultur i Väst, Göteborgs stad, Stora Teatern men även mindre grupper och artister som Gränslandet, David Sperling Bolander, Kristina Issa eller NewOpera CO.

Vi gillar gränsöverskridande produktioner, samarbeten mellan olika konstformer, mellan konstutövare och näringsliv, men också mellan olika kulturer som det svensk/kubanska dansprojektet Somos.

Possibilitas långsiktiga strävan är att utvecklas som produktionsbolag och bli en etablerad aktör inom svensk- och spanskspråkigt kulturliv.