Naturvårdsverket

TV-meteorologer pratar om växthuseffekten med företagare

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2004 11:09 CET

TV-meteorologerna John Pohlman och Martin Hedberg ska besöka företagare och kommunanställda i nio svenska städer under hösten. Med utgångspunkt i sina kunskaper inom meteorologi och i klimatfrågan kommer de att tala om de hot som växthuseffekten innebär, men också hur vi kan anpassa oss till utvecklingen.

John Pohlman och Martin Hedberg har sedan några år tillbaka varit engagerade i klimatfrågan. Under förra året genomförde de en turné på ett stort antal gymnasieskolor för att samtala med elever och allmänhet om de hot som växthuseffekten innebär. Nu har turen kommit till företag och kommuner.

– Vi riskerar alla att drabbas av de klimatförändringar som står för dörren. Översvämningar och andra typer av extremt väder kan innebära stora kostnader för medborgare, kommuner och företag. Vi måste förhindra att klimatet förändras alltför kraftigt, men också förbereda oss för de förändringar som ändå kommer att ske, säger John Pohlman , Swedish Weather Center.

Anledningen till att informationen denna gång riktas mot företag och kommuner är att konsekvenserna av en ökande växthuseffekt är minst lika stora för dem som för privatpersoner. Men också för att de företag som är förutseende kan positionera sig inför förändringarna.

– Redan nu ser vi konsekvenser för vissa ekosystem. I framtiden kryper förändringarna allt närmare inpå människan. Klimatförändringarna kommer att påverka vårt fiske, jord- och skogsbruk men också tillgången till råvaror och energi. Det är något som såväl företag som privatpersoner måste förhålla sig till, säger Martin Hedberg , Swedish Weather Center.

– Klimatförändringarna i kombination med stigande energipriser kommer att innebära en ökande efterfrågan av miljövänlig och energieffektiv teknik. De företag som kan erbjuda klimatvänliga tjänster och produkter har goda möjligheter att tjäna pengar på dessa, konkurrera ut gammal teknik och stärka sina varumärken, avslutar Martin Hedberg .

Nio kommuner besöks
Under november och december kommer Vänersborg, Mölndal, Halmstad, Lund, Borås, Kristianstad, Sundsvall, Östersund och Norrköping att besökas av meteorologduon.

Turnén är ett samarbete mellan Swedish Weather Center, Naturvårdsverket, ClimateAid och de aktuella kommunerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Nivrén , pressansvarig Naturvårdsverket , 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Martin Hedberg , Swedish Weather Center , 070-601 04 05


Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.