Riksföreningen Autism

TV-programmet Ondska anmält för osaklighet och diskriminering

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 10:59 CET

*- 11 organisationer kräver att programserien stoppas!*

Riksföreningen Autism (RFA) har anmält tv-programmet ”Ondska” som sändes
14 november i TV3 till granskningsnämnden. RFA anser att den framställning som programmet gör av Aspergers syndrom och människor som har diagnosen är osaklig, okunnig, spekulativ, kränkande och diskriminerande. RFA och 10 andra organisationer inom Nationell samverkan för psykisk hälsa kräver nu att programserien stoppas.

I det aktuella programmet, som ingår i en serie som har till syfte att förklara orsakerna bakom grova våldsbrott, pekades människor med diagnosen Aspergers syndrom ut som potentiella mördare och våldsverkare då de enligt TV3 saknar empati och ser andra människor som objekt snarare än levande varelser med känslor. Under programmet nämns som flyktigast att de flesta med Aspergers syndrom inte är farliga, men budskapet som sänds ut är helt klart det motsatta.

Aspergers syndrom är inte en sjukdom, vilket sades under programmet, utan ett medfött funktionshinder. Man har sedan länge i forskning och litteratur runt autism och Aspergers syndrom valt att inte tala om brister i empati, då det i allt för stor utsträckning leder till precis den sorts missförstånd som upprepas programmet igenom. Personer med Aspergers syndrom har däremot en begränsad förmåga att intuitivt förstå och reagera på hur andra tänker och känner, men detta innebär inte att man saknar känslor eller förmåga till medkänsla. Enligt RFA vinklar och vrider TV3 sanningar och halvsanningar till oigenkännlighet i ren sensationslystnad utan en tanke på vilka konsekvenser detta kan ha för tusentals människor som redan är i en utsatt position och dagligen möter fördomar och okunskap.

Riksföreningen Autism och organisationer inom Nationell samverkan för psykisk hälsa


Kontaktpersoner

Eva Nordin Olson 070/211 55 92

Ordförande Riksföreningen Autism

Lena Andersson 070/605 68 76

Förbundssekretare Riksföreningen Autism

www.autism.se

* *

RSMH

KRIS

RFA

Schizofreniförbundet

Svenska OCD förbundet Ananke

Riksförbundet Attention

Föreningen Balans

Sveriges Fontänhus

Ångestsyndromsällskapet

RFHL

SPES