Konsumentverket

TV-reklam till barn dubbelt fälld

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:38 CEST

Mildas tv-reklam, där barn "krävde" att få smörgåspåslägget Milda Fruity, bröt mot god affärssed. Det slår Marknadsetiska rådet nu fast. Konsumentombudsmannen, som anmält reklamen dit, anser utslaget principiellt viktigt.

Reklamen, som sändes i TV 4 förra hösten, uppmanade barn att tjata på sina föräldrar att köpa Milda Fruity. Pålägget framställdes som hälsosamt, trots att det i själva verket var både sött, fett och inte alls särskilt nyttigt.

I sitt avgörande skriver Marknadsetiska rådet, MER, att Unilever Bestfoods handlat i strid med god affärssed både genom att uppmana barn att övertala vuxna att köpa produkten och dessutom genom att framställa pålägget på ett vilseledande sätt.

- MER:s uttalande är ett viktigt steg mot en mer ansvarsfull matreklam. Uttalandet blir ett stöd vid kommande fall i Marknadsdomstolen, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande KO.

Unilever Bestfoods hävdade att filmen vände sig till kvinnor i åldern 25-39 år, men MER anser, precis som KO, att tv-reklamen riktade sig till barn.

Inslaget hade en kvinnlig speakerröst som sa "Nu finns det ett smörgåspålägg som alla barn tycker om". En liten flicka rättade henne: "Vi kräver det!". Orden visades även i text med spretig barnstil.

Enligt internationella handelskammarens grundregler får inte reklam innehålla uppmaningar till barn att övertala sina föräldrar att köpa det som annonseras.

Reklaminslaget bröt också mot god affärssed genom att framställa produkten som nyttigare än den var. Den är inte lämpligt att äta mer än "någon gång ibland och inte för ofta", enligt de branschdietister som MER tillfrågat.

Kontaktpersoner

Marianne Åbyhammar tel 08-429 07 22, mobil 070-623 53 32