Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 fällt för bristfällig pliktsändning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 10:13 CET

I ett beslut den 30 april 2003 fällde Granskningsnämnden ett inslag om Frälsningsarmén i Nyheterna, TV4, för brott mot kravet på saklighet. Beslutet innehöll ett föreläggande att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut (SB 260/03).

Sedan TV4 utan framgång begärt omprövning av beslutet gjorde programföretaget en s.k. pliktsändning i Nyheterna den 30 september 2003.

Enligt Granskningsnämndens mening var pliktsändningens redogörelse av det fällande beslutet ofullständig och missvisande. Pliktsändningen uppfyllde därmed inte de krav som ställs i radio- och TV-lagen.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra det nu aktuella beslutet.

BAKGRUND
Enligt 10 kap. 8 § radio- och TV-lagen får Granskningsnämnden besluta att den som brutit mot villkor om opartiskhet, saklighet m.m. i sitt sändningstillstånd på lämpligt sätt skall offentliggöra nämndens beslut.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se