Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 fällt för reklam och otillbörligt gynnande

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:23 CEST

2005-10-04
SB 745/05

Under TV4:s sändning av en match i årets SM-slutspel i ishockey visades vid två tillfällen elektroniska skyltar med s.k. live-odds tillsammans med en hänvisning till Svenska Spels hemsida och SMS-tjänst för spelet Oddset. Granskningsnämnden ansåg att dessa skyltar var att betrakta som reklam och att TV4 genom att visa skyltarna under pågående match bröt mot bestämmelserna om annonsmarkering och annonsplacering i radio- och TV-lagen.

I samband med matchen förekom också en vinstpresentation, där en mobiltelefon och en mediespelare beskrevs i positiva ordalag samtidigt som produkterna visades i bild med varumärket väl synligt. Nämnden ansåg att denna exponering medförde ett gynnande som gick över vad som kunde godtas med hänsyn till inslagets informations- och underhållningsintresse.

TV4 fälldes även för att inte ha lämnat sponsringsmeddelanden på föreskrivet sätt i sändningen.

Granskningsnämnden beslutade att ansöka hos länsrätten om att TV4 ska betala 100 000 kronor i särskild avgift för vinstpresentationen.

Beslutet var enhälligt

----

Bakgrund:
Ett program som inte är reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis är ett gynnande av ett kommersiellt intresse otillbörligt, om det inte kan motiveras av något informations- eller underhållningsintresse.

Ett meddelande om att ett program är sponsrat ska lämnas på lämpligt sätt i början och/eller slutet av programmet.

-----

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80