Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 fällt för reklamavbrott

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 09:08 CEST

Granskningsnämnden fällde TV4 för felaktigt placerat annonsavbrott i en konsert, Bruce Springsteen – live in Barcelona. Konserten avbröts – p.g.a. tekniska problem - för reklam mitt i en låt.

Granskningsnämnden konstaterade att det aktuella programmet i och för sig var ett sådant program där avbrott för annonser är tillåtet. Nämnden ansåg dock att det aktuella annonsavbrottets placering inte var förenlig med bestämmelserna om annonsplacering. Nämnden avstod emellertid från att ansöka om särskild avgift.

Bakgrund:
Enligt 7 kap. 7 § radio- och TV-lagen skall annonser i TV-sändning sändas mellan programmen. Under förutsättning att villkoren i 7 a § uppfylls får annonser dock avbryta ett program om det sker på sådant sätt att - med hänsyn till naturliga pauser samt programmets sändningslängd och karaktär - varken programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks.

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83