TV 4 AB

TV4 önskar fortsatt medling kring avtalet med STIM.

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 15:25 CEST

Idag meddelade Lennart Svensäter, medlare i konflikten mellan STIM och de kommersiella tv-bolagen TV3, TV4 och Kanal 5, att han inte finner fortsatt medling meningsfylld efter det att flera parter däribland STIM och TV4 har sagt nej till hans medlingsförslag.

TV4 beklagar att medlingen inte fortsätter eftersom det bör finnas utrymme för en lösning som kan tillfredsställa alla parter. Tvisten handlar om ersättningsnivåer till STIM för musikutnyttjande i programverksamheten.

Medlaren har dock efter 4 månaders arbete inte funnit någon avtalsmodell som alla parter kan acceptera helt och fullt.

TV4 har nu informerat medlaren att medlingen bör fortsätta och erbjuder sig därför att utforma ett förslag som kan föra frågan närmare en lösning.