Labora

TV4-programmet Kalla Fakta ger sin vinklade syn på Laboraskolan

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 12:57 CEST

I TV4-programmet Kalla Fakta onsdagen den 2 maj 2012 kritiserades friskolan Laboraskolan i Hylte. Kritiken hade två utgångspunkter: dels att skolans ägare också är medlemmar i den kristna kyrkan Plymouthbröderna, dels synpunkter från tre tidigare anställda vid skolan.

Den första utgångspunkten är irrelevant. I Sverige får kristna, precis som alla andra, äga och driva skolor så länge regelverken följs. Att sedan TV4-reportern inte uppskattar Plymouthbrödernas kristna livsstil är en helt annan sak och har inte med Laboraskolan att göra.

Laboraskolan är inte konfessionell, d.v.s. det är inte en religiös friskola. Skolan vill genom mindre klasser säkerställa en bättre ordning i en lugnare arbetsmiljö och skapa större möjligheter till att motverka våld, mobbing, droger mm på ett tidigt stadium. Självklart är det skolans rektor och personal som har det odelade pedagogiska ansvaret vid skolan.

Skälet till att skolan startade var, precis som med många andra friskolor, en vilja att kunna erbjuda föräldrar och elever en kvalitativt bättre skola än den kommunala. I jämförelse med andra skolor presterar Laboraskolan också ett utbildningsresultat klart över riksgenomsnittet.

Den andra utgångspunkten i Kalla Faktas kritik baserades i huvudsak på tre tidigare medarbetares synpunkter. Från skolans styrelse håller vi med om att det tidigare fanns en del brister vid skolan. Dessa har Skolinspektionen påpekat. Inspektionen har också vid ett flertal tillfällen besökt skolan för att kontrollera att utbildningen bedrivs enligt läro- och kursplaner. Sedan skolan för nästan 3 år sedan fick en ny rektor har samtliga påpekanden åtgärdats. Skolinspektionen har i dag inga invändningar mot skolan. Tvärtom lyfts skolan fram som ett gott exempel av Skolinspektionen i tidningen Skolvärlden: ”Mitt intryck är att Laboraskolan är bättre än många andra skolor. Miljön är lugn, skolan saknar disciplinproblem och har hög måluppfyllelse. Undervisningen är saklig och allsidig. Eleverna är studiemotiverade.”

Det är såväl rektorns och lärarnas, som skolstyrelsens bestämda och självklara uppfattning att Laboraskolan i alla avseenden ska uppfylla skollagens och läro- och kursplanens alla mål och krav. Vi alla är besjälade av att utveckla Laboraskolan vidare för att säkerställa hög kvalitet i undervisningen.

Laboraskolans styrelse