TV 4 AB

TV4 redovisar starkt resultat

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:04 CEST

TV4 redovisar sitt bästa första kvartalsresultat någonsin. En stark reklammarknad och ett kraftigt förbättrat resultat för koncernens nya kanaler ligger bakom rekordresultatet. TV4 genomförde dessutom under slutet av 2005 omfattande besparingar, vilket frigjort resurser som nu återinvesteras i offensiva och framgångsrika programsatsningar. TV4 har nu för sjunde kvartalet i rad förbättrat sitt resultat.Koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent.
Omsättningen för TV4:s nya kanaler ökade med 83 procent.
Koncernens resultat efter finansnetto var 46 miljoner kronor.
Reklammarknaden fortsätter att vara stark och TV4:s reklamintäkter under april ökar med 6 procent.
Bästa första kvartalsresultatet någonsin för TV4.


Nettoomsättningen för TV4 ökade under första kvartalet med 11 procent till 635 miljoner kronor, en ökning med 65 miljoner jämfört med samma period året före. Resultatet efter finansnetto ökade med 66 miljoner till 46 miljoner kronor.

TV4 ökade reklamintäkterna med 9 procent under första kvartalet. Reklammarknaden fortsätter att vara stark och i april ökar reklamintäkterna för TV4:s kanaler med 6 procent.

- Rekordresultatet är frukten av ett hårt och målmedvetet arbete av samtliga medarbetare och ökande intäkter på en stark annonsmarknad. Företagets verksamheter redovisar ökade intäkter, vilket visar att vår strategi med bland annat satsning på nya kanaler fortsätter att vara framgångsrik. Programutbudet i samtliga kanaler har förstärkts och det görs en rad satsningar på tv4.se. Jag kan konstatera att resultatet stärker bilden av TV4 som ett lönsamt företag, och som det enda kommersiella tv-företaget med en kvalitativ bredd och mångfald i utbudet, säger Jan Scherman, vd TV4.

Kanalen TV4 ökade omsättningen med 5 procent samtidigt som kanalens kostnader minskade. Resultatet var 109 miljoner kronor jämfört med 78 miljoner året innan. TV4:s tittarandel minskade jämfört med samma period föregående år. Anledningen är konkurrensen från OS-sändningarna och att TV4 tappat andelar vid sidan av prime time. På prime time behåller dock TV4 sin höga tittarandel trots hård konkurrens.

TV4 Sverige ökade nettoomsättningen med 13 procent till 85 miljoner kronor. Förutom i Stockholm ökar intäkterna kraftigt i Värmland, Halland och Västerbotten. Flera tidigare svaga områden visar nu ökad försäljning.

Omsättningen för TV4:s nya kanaler ökade kraftigt under första kvartalet 2006 och var 73 miljoner, en ökning med hela 83 procent. Samtidigt får de nya kanalerna en allt större betydelse för TV4, inte minst tack vare ökade abonnemangsintäkter. Riksreklamens andel av de totala intäkterna var under kvartalet 61 procent jämfört med 66 procent föregående år. För fem år sedan var andelen 78 procent.

TV4 Plus når nu 68 procent av de svenska hushållen och har därmed högre täckningsgran än ZTV.

TV4 Film har snart 1,5 miljoner abonnenter.

TV400, som lanserades i januari 2005, når redan 28 procent av alla svenska hushåll.

TV4 Fakta når efter bara 6 månader 27 procent av de svenska hushållen.

TV4 Plus fortsätter att växa och kanalen ingår nu i utbudet hos samtliga operatörer på den svenska marknaden. Enligt MMS senaste mätning hade 68 procent av alla hushåll tillgång till kanalen som därmed gått om ZTV. Under de första två månaderna 2006 var den genomsnittliga veckoräckvidden närmare 1,6 miljoner tittare.

TV4 Film har fortsatt att kraftigt öka antalet abonnenter och är snart uppe i 1,5 miljoner. Kanalen lanserades i april 2004 och blev snabbt Sveriges största filmkanal.

TV400 lanserades i januari 2005 som en renodlad underhållningskanal för en ung publik. Kanalen når nu omkring 28 procent av alla hushåll och har med sin uttalade målgrupp, 15-34 år, mottagits väl av annonsmarknaden. Under året har reklaminvesteringarna i kanalen ökat för bland annat telefoni, musik och livsmedel som riktar sig till den yngre målgruppen.

TV4 Fakta, som hade premiär i september 2005, har fått ett mycket gott mottagande från såväl tittare som annonsörer. Kanalen når 27 procent av tv-hushållen och under årets första månader har TV4 Fakta slagit flera tittarrekord med som mest en veckoräckvidd på 325 000 tittare.

- Det är glädjande att se den fortsatt mycket starka utvecklingen våra nya kanaler uppvisar och att TV4 Plus nu börjar att på allvar etablera sig som en av de stora kanalerna på den svenska kommersiella tv-marknaden, säger Jan Scherman.

Övergången till digitala sändningar har påbörjats, vilket innebär att konkurrensen på den kommersiella marknaden ökar dramatiskt. Redan nu kan drygt 80 procent av hushållen ta del av andra kommersiella tv-kanaler än TV4. Kanaler som agerar under andra och mer generösa villkor än TV4. Det är viktigt att de svenska reglerna för reklammängd anpassas till den europeiska nivån på 15 procent, som bland annat gäller för TV3 och Kanal 5. TV4 har till regeringen framfört att de svenska reklamreglerna måste anpassas till europeisk standard och att obalansen är ett ökande problem.

TV4 kommer att hålla en telefonkonferens med start klockan 13.00 i dag. De som vill delta kan kontakta Johan Winlund, informatör TV4, 08-459 40 37.


För mer information kontakta Göran Ellung, kommunikationsdirektör TV4, 070-583 42 60.