Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 riskerar avgift för gynnande i ”Köpa Hem”

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 10:19 CEST

Granskningsnämnden fällde TV4+ för otillbörligt gynnande av
fastighetsmäklare i programmet ”Köpa Hem”. I ”Köpa Hem” presenterades bostäder som vid sändningstillfället var till salu
via fastighetsmäklare. Bostäderna beskrevs genomgående i mycket positiva ordalag och man gjorde hänvisningar till programmets webbplats där det fanns länkar till mäklarnas annonser för respektive objekt och direktlänkar till mäklarnas hemsidor.

Enligt Granskningsnämndens mening framstod programmet närmast som ett led i marknadsföringen av de bostäder som skulle säljas. Nämnden ansåg att det innebar ett gynnande av de aktuella mäklarna som vida översteg vad som kunde
motiveras av något informations- eller underhållningsintresse och fann därför att programmet stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Granskningsnämnden beslutade att ansöka hos länsrätten om att TV4 påförs 100 000 kronor i särskild avgift. Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Enligt 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis
kan ett kommersiellt gynnande accepteras om det är motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse.

Handläggare: Anna Månsson, telefon 08-606 79 77
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se