Granskningsnämnden för radio och TV

TV4 riskerar avgift för otillbörligt gynnande

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:04 CEST

SB 745/08

Granskningsnämnden fällde TV4:s Nyhetsmorgon för otillbörligt gynnande genom den massiva exponeringen av ett skivomslag.
Medan Lisa Miskovsky framförde en låt i Nyhetsmorgon visade sex TV- skärmar i
bakgrunden bilder på omslaget till hennes kommande skiva. På omslagen syntes texten ”Lisa Miskovsky. Last Years Songs. Greatest Hits” och en bild av henne. Vid ett par tillfällen visades närbilder på skärmarna i sammanlagt cirka 30 sekunder. 

Granskningsnämnden ansåg att den massiva exponeringen av omslaget till en
kommande skiva innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen som inte var motiverat av ett tillräckligt informations- och underhållningsintresse. Nämnden kommer att ansöka hos länsrätten om att TV4 ska betala en särskild avgift för överträdelsen.
Beslutet var enhälligt.

AKTUELLA BESTÄMMELSER
Ett program som inte är reklam får enligt radio- och TV-lagen inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Ett gynnande kan accepteras om det är motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Ju mindre sådant intresse som finns desto mindre är också den grad av fokusering på ett varumärke eller ett företagsnamn som kan tillåtas. Omvänt gäller att en högre grad av fokusering – och därmed gynnande – kan tillåtas om informations-/underhållningsintresset är betydande.  När sändningen av ett program eller inslag sker under förhållanden som programföretaget helt råder över och exponeringen inte kan motiveras redaktionellt ställs särskilda krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper.

Handläggare: Anna Dingertz, telefon 08-606 79 83.
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se
ADRESS: BOX 32, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN. BESÖKSADRESS: ARENAVÄGEN 55, PLAN 7
TELEFON VÄXEL: 08-606 79 70 TELEFAX: 08-741 05 88 E-POST: grn@grn.se WEBBPLATS: www.grn.se