TV 4 AB

TV4:s svar på koncessionsavgiftsutredningen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:22 CEST

Den statliga Koncessionsavgiftsutredningen lämnade den 16 maj sitt förslag om hur TV4:s koncessionsavgift bör tillämpas. Utredningen har bland annat föreslagit att koncessionsavgiften bör upphöra när de analoga marksändningarna övergår till enbart digitala sändningar 2008 och att koncessionsavgiften bör sänkas stegvis med 20 procentenheter per år under perioden fram till dess.

- Vi tycker i grunden att utredningens förslag är ett steg i rätt riktning, precis som många andra remissinstanser, säger Jan Scherman, vd TV4. Dock borde nedtrappningen av koncessionsavgiften ha påbörjats för flera år sedan och bör därför inledas med en större nedsättning år 2004.

Avgiften har sedan den infördes 1992 aldrig justerats, trots att konkurrensvillkoren kraftigt förändrats till TV4:s nackdel och värdet på ensamrätten att sända reklam i det analoga marknätet kontinuerligt minskat. Det är bakgrunden till att TV4 vill ha en kompenserande större engångsnedsättning av koncessionsavgiften.

I sitt remissvar konstaterar TV4 även att det är positivt att utredningen föreslår en minskning av lokal-tv:s koncessionsavgift, men TV4 anser också att det är tveksamt om lokal-tv över huvud taget ska koncessionsavgiftsbelastas.

Övriga remissinstanser har med överväldigande majoritet konstaterat att koncessionsavgiften inte längre är tillämpbar när det analoga marknätet släckts och alla kanaler sänder via konkurrensutsatt digital distribution.

De andra länder inom EU som har koncessionsavgifter för reklam-tv har alla påbörjat en nedtrappning av koncessionsavgifterna, inte enbart för den förlorade sändningsfördelen utan även för att stimulera och underlätta utbyggnaden och övergången till digitala sändningar.

För mer information kontakta Johan Winlund, informatör TV4, 08-459 40 37.