TV 4 AB

TV4 vill ha rättvisa reklamregler i det digitala marknätet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:28 CEST

TV4 är i dag den enda rikstäckande kommersiella tv-kanalen som lyder under svenska reklamregler. TV3 och Kanal 5 har, för att undvika de strängare svenska reklamreglerna, valt att förlägga sina huvudkontor till Storbritannien.

TV3:s och Kanal 5:s bekvämlighetsflagg innebär att de kan sända 50 procent mer reklam än TV4. Tio procent av TV4:s sändningstid får i dag utgöras av reklam. För TV3 och Kanal 5 är samma siffra 15 procent. Dessutom är reglerna beträffande sponsring, alkohol- och barnreklam mindre restriktiva i andra länder inom EU. Vad gäller barn- och alkoholreklam har TV4 deklarerat att man anser Radio- och tv-lagens bestämmelser är motiverade med tanke på tv-mediets särskilda genomslagskraft.

De flesta remissvar som hittills inkommit på Koncessionsavgiftsutredningen är överens om att koncessionsavgiften inte längre är tillämpbar i konkurrensutjämnande syfte när det analoga marknätet släcks 2008.

Med gällande lagstiftning kommer dock orättvisorna i reklam-tv-reglerna att kvarstå. Det är därför angeläget att när det analoga marknätet släcks så måste en anpassning av de svenska reklam-tv-reglerna vara genomförd så att en marknad med någorlunda rättvisa konkurrensvillkor upprättas.

Att alla reklamkanaler konkurrerar på lika villkor är viktigt inte minst för att det digitala marknätet ska få en mångfald av tv-kanaler som uppskattas av tittarna. Även Digital-TV-kommitén anser att det är olyckligt att programföretag som riktar sig till svenska tittare placerar sin verksamhet utomlands för att kunna kringå de svenska reklamreglerna.

För mer information kontakta Johan Winlund, informatör TV4, 08-459 40 37