Fair Trade Center

Två av fem skoföretag saknar krav på arbetsvillkor - Ny undersökning visar stora brister i skobranschens etiska arbete

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:29 CET

Skobranschen i Sverige uppvisar stora skillnader i arbetet med mänskliga rättigheter i produktionen. De företag som uppmärksammats tidigare gör mest. Men ingen kontrollerar ens hälften av sina leverantörer, och ett företag anser sig inte ha något ansvar alls. Det visar Fair Trade Centers granskning av de fem största skoföretagen på den svenska marknaden som publiceras i ett samarbete med tidningen Råd & Rön.

Tillverkningen av skor var en av de branscher som först uppmärksammades på grund av omänskliga arbetsvillkor i fabriker runt om i världen. Begreppet Sweatshops myntades för att beskriva de villkor med arbetsdagar utan slut, löner som inte går att leva på, trakasserier och korta eller obefintliga kontrakt. Då, i mitten av 90-talet, handlade det framför allt om sportskor, och även om dessa företag fortfarande är utsatta för en hel del kritik har flera av de största märkena, som Nike, Adidas och Reebok, sedan dess gjort en hel del.

Men hur är det med de kedjor och tillverkare som säljer ”vanliga” skor? Finns ett systematiskt arbete för att förhindra att fattiga människor utan valmöjligheter får betala priset?

Fair Trade Centers undersökning visar att Wedins och Nilson Group, de två största skokedjorna i Sverige är de som gör mest. De arbetar aktivt med sina uppförandekoder och kontrollerar sina leverantörer. Men tyvärr har ingen av dem kontrollerat ens hälften av sina leverantörer. Den som utmärker sig mest är det just nu snabbast växande skoföretaget på marknaden, Scorett Footwear, som inte gör någonting alls.

- Bristen på engagerade köpare är ett stort hinder för att kunna förbättra arbetsvillkoren, inte minst hälsa och arbetsmiljö, säger Jerker Thorsell, projektledare för undersökningen.

Ett stort problem som uppmärksammas i rapporten är den dåliga informationen från företagen. Hos bara två av företagen finns uppförandekoden på hemsidan. Ingen redovisar något om de problem som finns eller hur det går med uppföljningen.

- Hur ska man som kund kunna göra ett etiskt val om företagen inte informerar om hur de lever upp till sina egna uppförandekoder? Om marknaden ska styra utvecklingen mot bättre producerade skor måste det finnas bra information, säger Jerker Thorsell.

Imorgon kommer nummer 10 av Råd & Rön ut. I tidningen publiceras Fair Trade Centers jämförelse av Nilson Group, Wedins, ANWR, Scorett Footwear och ECCO.

Undersökningen presenteras i sin helhet på Etikbarometern, www.fairtradecenter.se/etikbarometern. En sida som hjälper konsumenter att granska företag ur ett etiskt perspektiv. Skobranschen är den senaste i raden att bli uppdaterad och utvecklad.
För frågor kontakta: Jerker Thorsell, Fair Trade Center, jerker@fairtradecenter.se 08 - 643 43 64, 070 970 81 04