Ibas

Två av tio stjäl information vid jobbyte

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 11:16 CEST

En undersökning visar att nära två av tio personer stjäl information från deras tidigare arbetsgivare när de byter jobb. En majoritet är säker på att undgå upptäckt. Män stjäl information i högre grad än kvinnor. Detta visar en undersökning gjord på uppdrag av Ibas.

Undersökningen genomförd av YouGov visar att 18 procent av svenskarna väljer att ta med sig information när de slutar på ett arbete. Främst handlar det om presentationer, rapporter, planer och strategier. Det vanligaste skälet till informationsstöld är att man inte vill göra samma jobb två gånger (56 procent) följt av att medarbetarna är övertygade om att materialet tillhör den person som har skapat informationen (45 procent).

– Många arbetstagare tror att de äger den information de har producerat åt ett företag och att de därför är fria att ta med den till sin nya arbetsgivare. Många medarbetare vet inte skiljelinjerna mellan företagsinformation och privat egendom. Det material som produceras för ett företag är som utgångspunkt företagets egen och inte något man kan kopiera eller ta med sig. Det är att betrakta som stöld och ett brott mot lagen, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef, Ibas AB.

Kvinnor stjäl mindre än män
Av de som medger informationsstöld är sex av tio övertygade om att arbetsgivaren inte har metoder att upptäcka dem. Totalt säger 60 procent av de som har stulit information tidigare att de inte tror de ska stjäla igen.

Nära fyra av tio av männen har någon gång genomfört en informationsstöld vid ett jobbyte, vilket kan jämföras med en femtedel av kvinnorna. Männen är även överrepresenterade på frågan om de kommer att ta med sig information i framtiden när de byter jobb (36 % av männen och 24 % av kvinnorna). Totalt svarade en tredjedel att de troligtvis kommer att ta med sig information inför nästa byte av arbete.

Undersökningen, som genomfördes i Sverige, Norge och Danmark, visar på små skillnader i resultat mellan de nordiska länderna.

Viktig information kan skyddas
– Om företaget har konkreta bevis på att anställda stjäl information måste man agera snabbt och korrekt för att förhindra ytterligare spridning av företagets tillgångar till utomstående. Bevisföringen måste vara utförd på sådant sätt att den kan användas i ett potentiellt rättsfall. Därmed ställs det stora krav på att bevisningen är säkrad på ett korrekt sätt, säger Michael Nylén, Computer forensics project manager, Ibas AB.

Ibas rekommenderar följande för att minska informationsstölder:


  • Anställningskontrakt bör klart definiera att företagets information och innehåll på elektroniska medier tillhör företaget
  • Identifiera företagskritisk lagrad information och gör upp en plan för hur den ska skyddas
  • Begränsa tillgång till företagskritisk information beroende på den anställdes tjänst. Ge medarbetarna klara riktlinjer och utbilda kring företagets säkerhetsrutiner
  • Bygg in processer där access till företagets nätverk omedelbart slutar fungera när en anställd slutar
  • Företag bör ha ett regelverk kring hur e-post och elektroniskt material ska hanteras vid misstänkta kriminella handlingar
  • Vid misstanke om internt bedrägeri så begär legal och teknisk hjälp. Val av fel metod kan få katastrofala följder

För mer information, vänligen kontakta:
Åke Ljungqvist, Sverigechef, Ibas
Tel: 018-10 44 40, 070-397 10 55
E-post: ake.ljungqvist@ibas.se

Om undersökningen
Ibas nordiska undersökning genomfördes under februari 2012 av undersökningsföretaget YouGov. Totalt besvarades undersökningen av 506 svenskar, 502 norrmän och 505 danskar i åldrarna 30 - 64 år som har bytt jobb. För att ta del av hela undersökningen, vänligen kontakta Åke Ljungqvist.

Om Ibas
Ibas (www.ibas.se) är internationellt erkänt för sin expertis inom dataräddning. I företagsgruppen Kroll Ontrack, har Ibas ansvaret för Norden och Holland. Huvudkontoret ligger i Kongsvinger, Norge. Företaget erbjuder högteknologisk service och programvara för att rekonstruera, söka, analysera, presentera och radera data för privat och offentlig verksamhet. Dessutom erbjuder företaget ”Electronic Discovery”, avancerade söktjänster, elektronisk och pappersbaserad insamling av data, Computer Forensics, ESI konsulttjänster, samt tjänster knutna till presentation av elektroniska bevis i domstol. Kroll Ontrack är en del av Kroll Inc., ett världsomfattande konsultföretag inom ”Risk Consulting”. För mer information: www.krollontrack.com och www.ontrackrecovery.com