Vägverket

Två av tre bilister som omkommit i singelolyckor använde inte bilbälte

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:02 CEST

Nära hälften av de omkring 350 bilister som varje år dödas i trafikolyckor är obältade. Bland de ungefär 150 bilister som omkommer i singelolyckor är andelen ännu högre, två tredjedelar har inte använt bilbältet vid olyckstillfället. Detta framgår av data från Vägverkets djupstudier av dödsolyckor i trafiken.- Bilbältet är den enskilt viktigaste delen av skyddssystemet i bilen. Bältet reducerar risken att dödas vid en kollision med i genomsnitt ca 50 procent. Vid kollisioner i tätortstrafik, som oftast sker i relativt låga hastigheter, är skyddseffekten ännu större. Krockkuddar är ett bra komplement till bilbältet men kan aldrig ersätta detta, inte ens i låga hastigheter, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall vid Vägverkets huvudkontor.Av de omkring 350 bilister som dödas i trafikolyckor under ett år har 46 procent inte använt bilbälte vid olyckstillfället. Framför allt är det män som inte har använt bälte – 51 procent av de dödade männen har inte använt bälte, mot 28 procent av kvinnorna. I singelolyckor var 66 procent av männen och 22 procent av kvinnorna obältade. Olikheterna kan till en del förklaras av att användningen av bilbälte hos kvinnor i genomsnitt är tio procentenheter högre än hos män.Polisen, NTF och Vägverket gör därför en ny riksomfattande satsning för att öka bilbältesanvändningen och därmed rädda fler liv i trafiken. Under tiden 28 april-7 maj kommer Polisen att skärpa kontrollen av bilbältesanvändningen. Den skärpta övervakningen kompletteras med information till främst bilister i tätortstrafik och yngre förare. Informationsinsatserna drivs gemensamt av Vägverket, Polisen och NTF.

Anm. Beräkningarna av bältesanvändningen bygger på data från dödsolyckor med bil som inträffat under tre år (2000-2002) och där det med säkerhet har kunnat fastställas om bilbältet har använts av de åkande (förare och passagerare) som dödats.För ytterligare information:

Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Vägverket, tel 0243-758 10.
Enhetschef Anneli Bergholm Söder, Rikspolisstyrelsen, tel 08 - 401 57 97

Trafiksäkerhetschef Nils Petter Gregersen, NTF, tel 08 – 705 59 37