MasterCard

Två av tre européer anser att kontanter är ohygieniska - ändå tvättar bara en av fem händerna efteråt

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:15 CEST

Nya siffror från MasterCard visar att sedlar och mynt anses mer ohygieniska än exempelvis handräcken i tunnelbanan och jordnötter i barer. Kontanter anses till och med vara smutsigare än att ta i ett vanligt dörrhandtag. Ändå är det bara en av fem européer som tvättar händerna efter att de använt kontanter, till skillnad från exempelvis var tredje som gör det efter att de åkt tunnelbana eller buss.

I fjorårets undersökning från MasterCard och Oxford University rapporterades att det finns 26 000 bakterier på sedlar och mynt som kan vara skadliga för hälsan (MasterCard och Oxford University, 2013). Enligt en ny studie gjord av New York University, är den vanligaste bakterien på sedlar den som orsakar acne. Andra vanliga bakterier på sedlar och mynt har, enligt samma studie, visat sig vara s.k. munmikrober som uppstår efter att folk slickar sina fingrar när de räknar sina sedlar och bakterier som frodas i underlivet. De sistnämnda på grund av att folk inte tvättar sina händer efter toalettbesök.

Årets uppföljande undersökning från MasterCard visar att nästan två tredjedelar (64%) av européerna är medvetna om hur smutsiga sedlar och mynt är – till och med ett dörrhantag anses renare (60%). Trots detta är det få som tar hänsyn till sin övertygelse i vardagen. Enligt undersökningen är fler européer benägna att tvätta händerna efter de åkt tunnelbana och buss (36%) eller efter att de klappat ett djur (46%), än när de hanterat sedlar (21%). I grannlandet Danmark uppger endast en av tio (11%) att de tvättar händerna efter att ha använt kontanter. Danmark är också, efter Storbritannien och Tyskland, det land där respondenterna är minst bekymrade över att vara försiktiga med kontanters ohygien – trots att hela 61 procent anser kontanter vara just ohygieniska.  

Vidare visar också undersökningen att bara en femtedel av respondenterna (21%) besväras av tanken på hur många som kan ha använt sedlarna eller mynten innan dem. På frågan varför de inte besväras av tanken svarar de flesta att de antingen känner att det ligger utom deras kontroll (40%) eller att de helt enkelt inte tänker på det (38%).

“Att gapet mellan hur man ser på kontanter ur en hälsosynpunkt och vad man faktiskt gör åt saken är så stort är anmärkningsvärt. Med tanke på den hälsofara det innebär, glädjer det mig att se att majoriteten av de tillfrågade i undersökningen är villiga att börja använda bankkort och kontaktlösa betalningsmetoder mer för att minska risken för spridning av dessa bakterier”, säger Bart Willaert, VD för MasterCard i Norden och Baltikum.


Ranking över vad som anses vara mest ohygieniskt:

Använda någon annans tandborste

91%

Kommunala toaletter/toalettsitsar

89%

Dela en näsduk

86%

Sedlar/mynt

64%

Handräcken i kollektivtrafiken

64%

Dörrhandtag i offentliga miljöer

60%

Nötter i barer

52%

Biljettautomater

39%

Om undersökningen

Undersökningen är av Toluna, gjord på uppdrag för MasterCard, i mars-april 2014. 9 923 européer över 18 år är tillfrågade från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Danmark, Polen, Turkiet, Grekland, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Kroatien.MasterCard (NYSE:MA) är ett globalt betalnings- och teknikföretag. MasterCard driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handeln, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. MasterCards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – lättare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MasterCardNews, @MasterCardSE, vår blogg Cashless Conversations och prenumerera på senaste nytt. För mer information besök: www.mastercard.se