HQ Fonder AB

Två av tre fondsparare tror på de mindre förvaltarna

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:52 CEST

61 procent av alla fondsparare tror att man får bättre avkastning hos mindre förvaltare än hos storbankerna, som idag helt dominerar marknaden. Den slutsatsen kan dras av HQ Fonders kvartalsbarometer om sparande. Ändå är det så många som tre av fyra som har sitt sparande hos storbankerna.
– Konkurrensen på fondmarknaden måste helt klart bli bättre, kommenterar Hans Hedström, VD för HQ Fonder.

För tredje kvartalet i rad har SKOP på uppdrag av HQ Fonder frågat svenska folket om deras framtida sparande. Detta kvartal innehåller undersökningen följande fråga:
”Tre av fyra fondsparare har valt att placera i fonder som förvaltas av de fyra storbankerna i Sverige. Vad tror Du? Skulle de få bättre avkastning och pension om de placerade pengarna i andra fonder än bankens egna?”

61 procent svarade ja, varav 24 procent ”Ja, absolut” och 37 procent ”Ja, kanske”.

– Det finns säkert flera förklaringar till att spararna stannar hos de stora bankerna, men undersökningen visar att det finns ett stort missnöje med avkastningen, säger HQ Fonders VD Hans Hedström.

Bland annat reavinstskatten är klart konkurrensbegränsande, i och med att den utlöses när man byter mellan fonder och förvaltare. Förra kvartalet ställdes frågan ”Skulle Du flytta hela eller delar av Ditt långsiktiga sparande till en annan bank eller fondförvaltare om Du fick göra det skattefritt?”. 44 procent svarade ja, och skulle alltså överväga en annan bank eller fondförvaltare om inte skatten stod i vägen.

I kvartalsbarometern syns även en tendens till minskat intresse för aktiefonder, till förmån för andra fonder och banksparande. Under de tre kvartal som mätningar gjorts har andelen som säger att de tror att aktiefonder är bäst för dem minskat från 22 procent till 17 procent. Samtidigt ökar andelen som tror att andra fonder eller banksparande är bäst.

– Fonderna har fått mycket kritik i massmedia, framför allt för sina svaga förvaltningsresultat. Det smittar av sig på hela branschen, trots att det främst är ett problem hos de stora förvaltarna, säger Hans Hedström.

För ytterligare information, kontakta: Hans Hedström, VD HQ Fonder AB (publ)
Direktnr: 08-5220 2620 Mobil: 070-410 26 65
Undersökningen i sin helhet kan beställas på telefon: 08-534 898 00

HQ Fonder AB (publ) • Box 7828, 103 97 Stockholm • Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10
Telefon: 08-5220 2600 • Telefax: 08-5220 2610 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556602-2777 • www.hqfonder.se