Hörselskadades Riksförbund

Två av tre lärare har problem med ljudmiljön i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:31 CET

Två av tre lärare har problem med dålig ljudmiljö i skolan. Hela 57 procent har svårt att höra vad eleverna säger i klassrummet.
Det visar undersökningar från Hörsel­skadades Riksförbund (HRF), som just nu deltar på Skolforum för att väcka opinion för en ”ljudsmart skola”.


HRFs rapport ”Kakofonien” konstaterar att 67 procent av med­lemmarna i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tycker att ljudmiljön är ett problem varje dag/varje vecka (HRF/Novus 2010).
Problemen beror främst på dålig akustik i kombination med stora barngrupper. Röster, steg, skolskrap och andra vanliga verksamhetsljud förvandlas till påfres­tande buller för att lokalerna är utformade på fel sätt. I dagens skolor och för­skolor är det inte ovanligt med genom­snittliga ljudnivåer på 70 decibel, vilket är jämför­bart med många verkstadsindustrier.
Det här får allvarliga konsekvenser för både barn och personal. Forskning visar att dålig ljudmiljö leder till stress och trötthet, koncentrations- och kommu­nika­­tions­problem, försämrat minne och olika hälsoproblem. Särskilt hårt drabbas barn med hörselnedsättning och barn med koncentrations- och inlärnings­svårigheter.
– Så här behöver det inte vara. Det går att skapa en ”ljudsmart skola”, om bara landets kommuner och andra huvudmän slutar blunda för problemen och börjar ta sitt ansvar, säger HRFs förbunds­ordförande, Jan-Peter Strömgren.

HRF bjuder på ljudsmarta råd på Skolforum
Den 1–3 november finns HRFs ljudmiljökampanj ”Befria samtalet” på Skolforum, monter A34:30, Stockholmsmässan, Älvsjö. På plats finns en akustiker som ger goda råd om hur man skapar god ljudmiljö.

Läs mer på www.befriasamtalet.se
Ladda ner rapporten “Kakofonien” på www.befriasamtalet.se/rapport

För mer information:
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se