VHS Verket för högskoleservice

Två av tre sökande antas till höstens högskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 10:42 CEST

Den 15 juli beräknas antagningsbeskeden ha nått samtliga som har sökt till universitet och högskolor höstterminen 2003. Efter det första urvalet erbjuds knappt 69 000 av de 115 500 sökande plats på någon av de 1 600 utbildningar som Verket för högskoleservice, VHS, sköter antagningen till. Det innebär att 66 % av de behöriga sökande har blivit antagna. Ungefär 10 % av de sökande uppfyller inte behörighetskraven. Av de antagna kom 58 % in på sitt förstahandsval. Det slutgiltiga urvalet inför höstterminen 2003 genomför VHS i augusti.

Utöver den samordnade antagningen via VHS söker många även fristående kurser där antagningen sker lokalt på respektive universitet eller högskola.

Hård konkurrens – eller ingen alls
De utbildningar som det är svårast att komma in på är desamma år efter år. För att antas till läkar-, psykolog- och arkitektprogrammen, samt till några utbildningar inom ekonomi-området, fordras nästan maximal poäng. Utbildningar med så hård konkurrens är bara en liten del av utbudet. Till hälften av utbildningarna antas alla behöriga sökande.

Ojämn könsfördelning
Av årets antagna är 57 % kvinnor vilket är en procentenhet mindre än förra året. Trots denna generella överrepresentation är mindre än en tredjedel av de antagna till utbildningsområdena Data och Teknik kvinnor - och andelen sjunker. Ett undantag är arkitektutbildningar där kvinnorna utgör 58 % av de antagna. Inom utbildningsområdet Data har andelen antagna kvinnor minskat från 31 % höstantagningen 2002 till 24 % i år. Andelen antagna kvinnor är ca 81 % inom Vårdområdet och inom området Undervisning/Idrott 74 %.

Förändringar inom olika utbildningsområden
Inom området Information/Kommunikation har antalet antagna ökat med 12 % jämfört med föregående års antagning, trots att antalet sökande minskat med 20 %.

Inom området Teknik har antalet antagna minskat med 9 %. I år har 3,4 % färre civilingenjörer och 22 % färre ingenjörer antagits. Vidare har antalet antagna minskat inom området Undervisning /Idrott med 8 %. Trots detta fyller de flesta lärarutbildningar sina platser.

Under de senaste åren har antalet sökande till datautbildningarna minskat kraftigt. I år minskar antalet antagna med 21% i jämförelse med förra året. Vissa utbildningar är fortfarande efterfrågade, till exempel dataspelsutveckling och IT-utbildningar med managementinriktning.

Antagningsbesked
Mellan den 10 och den 15 juli får de sökande sina nationella antagningsbesked. Det är ett gemensamt besked där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller både utbildningar sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola.

Svar på antagningsbesked
Den sökande måste besvara sitt antagningsbesked för att behålla sin utbildningsplats/reservplats. Enklast och säkrast är att svara via Internet: www.antagning.sunet.se eller genom att ringa Talsvar: 020-42 44 55. Svaren skall ha inkommit senast den 30 juli, därefter påbörjas urval 2. VHS antagningsbesked från urval 2 skall finnas hos den sökande den 8 augusti.

Under hela tiden pågår aktiviteter ute på lärosätena för att rekrytera sökande till olika utbildningar. För den sökande finns webbplatsen www. studieplatser.nu där högskolorna annonserar utbildningar där det finns möjlighet att få plats.

VHS hemsida
Antagningsstatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgängligt på VHS hemsida www.vhs.se från och med den 9 juli.

Eva Estberg, Informationschef
08-725 96 03 070-492 61 68
eva.estberg@vhs.se

Mer information:
Per Nyholm tfn 08-725 96 31
Pierre Bastin tfn 08-725 96 15