SBAB

Två av tre valde rörlig boränta i juni

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 09:21 CEST

Under juni ökade andelen bolån med rörlig ränta till 68 procent från 61 procent i maj. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Rörlig boränta ökar sin dominans när det gäller SBAB:s nya lån till privatkunder. Efter att ha legat på cirka 60 procent i april och maj ökade andelen rörliga bolån i juni till 68 procent. För lån med korta bindningstider (1-4 år) minskade andelen till 26 procent i juni från 30 procent i maj medan de längre bindningstiderna (5-10 år) minskade från 8 till 7 procent.

- Den stora skillnaden mellan bunden och rörlig boränta gör att allt fler hushåll väljer rörlig ränta för sina bolån. Andelen på 68 procent i juni för lån med rörlig boränta är dock fortfaran-de en bit från toppnoteringarna på cirka 80 procent i början av 2000, säger Tomas Pousette ränteanalytiker på SBAB.

Det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan hushållens val av bindningstider och skillna-den mellan bunden och rörlig ränta. När ränteskillnaden vidgas brukar andelen rörliga bolån öka. Det nuvarande stora gapet på nästan 2 procentenheter mellan femårig och rörlig bo-ränta talar därför för en fortsatt stor efterfrågan på bolån med rörlig ränta.


Andel rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder


[Removed Graphics]


Nya bottenlån till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider
2002 2003 feb-04 mar-04 apr-04 maj-04 jun-041
Bindningstid Andel, procent
Rörlig (3 mån) 61 48 68 64 59 61 68
Bundet 1-4 år 30 41 26 30 31 30 26
Bundet 5-10 år 8 10 6 6 10 8 7
Totalt 100 100 100 100 100 100 100
1. Statistiken för juni är preliminär


För mer information, kontakta:
Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Lotta Lalér, informatör SBAB, på 08-614 38 32, 0709-47 89 19
eller lotta.laler@sbab.se


För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00