Empirikon AB

Två dagar med fokus på miljösaneringar - nytta och konsekvens av efterbehandling

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 15:18 CEST

Två dagar med fokus på miljösaneringar - nytta och konsekvens av efterbehandling

Den 28-29 mars har Nätverket Renare Mark sitt traditionsenliga vårmöte. I år går vårmötet av stapeln på Clarion Post Hotel i Göteborg. Fler än 400 av nätverkets medlemmar, verksamma inom branscher som berörs av förorenade områden, kommer att finnas på plats för att diskutera och lyssna på föredrag inom ämnet nytta och konsekvens av efterbehandling ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten är årets inledningstalare. Hela programmet för vårmötets två dagar bifogas med pressinformationen.

För mer information kontakta gärna Tomas Henrysson på 070-765 85 48 eller på e-post: tomas@conviro.se eller kontakta Ulrika Larson på 0708-473 475 ulrika.larson@empirikon.se

Välkomna att bevaka två av branschens viktigaste dagar!

Om Nätverket Renare Mark

Nätverket startade 2001 och är öppet för alla. Dess uppgift är att öka kontaktytorna och arrangera möten, konferenser och utbildningar men även att skapa arbetsgrupper och sträva framåt i specifika frågor inom marksaneringsområdet. Flera arrangemang kommer att genomföras varje år i form av seminarier och workshops i nätverket för sig eller i samarbete med t ex mässor, forskare och andra nätverk.

Syftet med  nätverket är att vara ett "Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten".

Målet är att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konferenser och workshops i syfte att främja utveckllingen inom efterbehandlingen.

För att kunna bedöma och åtgärda en förorening på bästa sätt krävs erfarenhet och kunskap som  nu håller på att växa fram i Sverige. Metoder och tekniker från utlandet börjar dyka upp och debatteras samtidigt som det svenska regelverket ifrågasätts och kommenteras.

Marksaneringsområdet kräver att flera olika kompetenser arbetar tillsammans för attlösa ett miljöproblem vilket gett upphov till att skapa ett svenskt nätverk inom efterbehandling. Sedan starten 2001 har nätverket vuxit konstant och var vid årsskiftet 2011 upp i 800  medlemmar och 160 medlemsorganisationer.

För mer information gå in på www.renaremark.se