Örebro läns bildningsförbund

Två Ellen Key-pristagare i länet!

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 22:36 CEST

Inger Öhrn och Jenny Eknor, två folkbildare från länet äras nu med Ellen Key-priset för sin mångåriga folkbildningsinsats. Ellen Key-priset delas ut var tredje år till någon eller några som utmärkt sig särskilt inom folkbildningen. Inger Öhrn, numera pensionär, har arbetat många år på Studieförbundet Bilda i Örebro och Jenny Eknor, bosatt i Nora, är fortfarande verksam vid Studiefrämjandet.


Priset inrättades 2010 till minne av Ellen Key, som omkring förra sekelskiftet gjorde storartade insatser som folkbildare. Prissumman uppgår till 75 000 kronor. Priset utdelas vart tredje år och kan delas mellan upp till tre personer. Mottagaren av priset skall komma ur folkbildningsorganisationernas egna led och under en längre tid ha gjort förtjänstfulla insatser inom svenskt folkbildningsarbete. Styrelsen för Stockholms Arbetareinstitutsförening har beslutat att priset 2019 skall delas mellan tre personer, som får 25 000 kronor var.

Inger Öhrn, Örebro
Inger har arbetat som cirkelledare inom hantverk hos Studieförbundet Bilda sedan 1970-talet. Hon har utvecklat flera områden och sett hantverket som ett sätt att samtala om existentiella frågor. Kanske handen vet något som huvudet inte vet? Inger Öhrn har utvecklat samtalscirklar inom ett brett spektrum med grund i människors behov av att mötas och lära av varandra. Hennes känsla för mötet med andra har gjort att människor har växt och utvecklats inom folkbildningen. Inger Öhrn är nu pensionär men fortsätter med folkbildande insatser.

– Samtalet i den lilla gruppen, oavsett om det är hantverk eller en samtalscirkel, där man möts tillsammans och får ge uttryck för sina åsikter har väldigt stor betydelse. I mötet med andra ser jag nya sidor hos mig själv, säger Inger Öhrn.

Jenny Eknor, NoraJenny har under 20 år arbetat hos Studiefrämjandet i Örebro Värmland främst med verksamhet för personer med funktionsvariationer. Hon har utfört ett fantastiskt arbete med arvsfondsprojektet ”Delta i kultur och hälsa”. Jenny Eknor har utvecklat en metod för ledarutveckling för personer med funktionsvariationer som möjliggjort för personer med funktionsvariationer att fungera som ledare för andra. Hennes arbete har betytt oerhört mycket för många vars möjligheter till meningsfull fritid skulle varit väsentligt begränsande utan hennes värdefulla arbete.

- Jag vill att personer med funktionsvariationer ska känna att de kan vara ledare. Att de själva bestämmer över sin fritid och växer i det. Vi ska inte göra verksamhet för personer med funktionsvariationer, vi ska stötta dem i det som de vill göra. Vi ska se alla människor som potentiella cirkelledare, säger Jenny Eknor.

Även Ewa Ligny vid Folkuniversitet i Göteborg mottog priset år 2019. Prisutdelningen skedde i Stockholm den 9 april i samband med Stockholms Arbetareinstitutsföreningårsmöte.

För mer information:

Inger Öhrn tel: 0739-886003
Jenny Eknor tel: 019-16 83 03
Jennie Nises, länsbildningskonsulent tel: 0707 95 88 86

Örebro läns bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen i Örebro län. Dit räknas tio studieförbund, sex folkhögskolor, SISU idrottsutbildarna, Biblioteksutveckling Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län.