ALMI Företagspartner Stockholm

Två företag och en innovatör fick Almis årliga utmärkelse

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 18:50 CET

Almi Stockholm utsåg på onsdagen den 8 november Resolut Marketing till Årets företag i Stockholms län för deras internetbaserade säljsystem och som Årets nyföretagare utsågs Arkitekthus, som säljer arkitektritade prefabhus. Utmärkelsen Årets innovatör tilldelades Mohammed Homman för hans teknik att via bildanalys följa tillkomsten av bl.a. farliga virus. Utmärkelserna delades ut av Almi Stockholms ordförande Ulf Adelsohn inför de rekordmånga 500 deltagarna vid årets Almidag i Berns salonger i Stockholm.

Årets företag: Resolut Marketing
Resolut har utvecklat ett internetbaserat verktyg som kraftigt effektiviserar marknadskommunikationen för företag och skapar mer tid för kreativa lösningar istället för administrativt rutinarbete. I juryns motivering står att bolaget drivs av unga entusiastiska entreprenörer som har utvecklat ett modernt verktyg och man har en stark kundlista med alltfler kunder i Sverige, Norden och Europa. Tillväxt och resultat visar att det är helt rätt i tiden.

Årets nyföretagare: Arkitekthus
Det ska vara lätt att köpa ett arkitektritat hus. Därför säljer Arkitekthus prefabricerade småhus ritade av världskända svenska arkitekter som Thomas Sandel och Gert Wingårdh. I juryns motivering står att Arkitekthus lyckats ta sig in på ett segment av en etablerad och mogen marknad genom nytänkande och bra paketering. Genom utnyttjande av ledig kapacitet hos tillverkare kan huselementen tillverkas utan egen produktionsanläggning.

Årets innovatör: Virusforskaren Mohammed Homman
Virusforskaren Mohammed Homman vid Karolinska Institutet har tagit fram avancerad digital bildanalys, som kan följa varje steg i tillkomsten av ett nytt virus och göra det möjligt att finna motmedel innan viruset blir farligt. Därmed förkortar man tiden att ta fram nya läkemedel. I juryns motivering står att han har visat sann innovationskraft och sett de kommersiella möjligheterna i sin forskning och på ett affärsmässigt sätt byggt upp ett företag med mycket goda framtidsutsikter.

Almi Stockholm
Almi Stockholm erbjuder riskfinansiering i låneform för att medverka till utveckling, förnyelse och tillväxt i näringslivet. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden. Att fler livskraftiga företag startas och att företagens effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt ökar. Företagen som fått utmärkelserna årets Företag, Årets Nyföretagare och Årets Innovatör är exempel på företag som kunnat utvecklas genom finansiering från Almi Stockholm.

Stockholm den 8 november 2006
För ytterligare information:
Mats Nyström, Almi Stockholm, tel 08 458 14 34, mobil 070 528 14 34
Jonas Wärn, Resolut Marketing Systems AB, tel 08-556 96070, mobil 0709 59 60 71
Jonas Hurtigh-Grabe, Arkitekthus Projektutveckling AB, tel. 08-4116890, mobil 0709-327525 Mohammed Homman, Intelligent Virus Imaging AB, mobil 070-4804927