Utbildningsdepartementet

Två folkbildare tilldelas regeringens medalj Illis quorum meruere labores i åttonde storleken

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 08:46 CEST

Inge Johansson och Gösta Vestlund tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken. De får utmärkelsen för sina betydande insatser i folkbildningens tjänst.

Inge Johansson (född 1916) har sedan årtionden varit nära knuten till ABF och dess folkbildande verksamhet. Han har, förutom att vara redaktör, innehaft en rad olika befattningar såsom studierektor och förbundsordförande inom ABF.

Som redaktör för tidskriften Fönstret, som skriftställare och genom sin yrkesverksamhet har Inge Johansson under årtionden medverkat till att främja folkbildningen i Sverige. Han har också på flera sätt bidragit till att lyfta fram folkbildningens stora betydelse som redskap för att åstadkomma samhällsförändringar. Inge Johanssons långvariga och oegennyttiga arbete, bland annat som ideolog, förtjänar att särskilt uppmärksammas.

Gösta Vestlund (född 1913) har under hela sitt liv varit nära förknippad med folkbildningen, huvudsakligen vid olika folkhögskolor. Förutom sitt arbete som lärare och rektor har han bland annat varit verksam som folkhögskoleinspektör. Gösta Vestlund har under årtionden varit en viktig idégivare, vilket bland annat tagit sig uttryck i ett antal böcker.

Genom sin yrkesverksamhet liksom genom skrifter och föredrag har Gösta Vestlund på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka svensk folkbildning. Han har också medverkat till att sprida folkbildningens idéer internationellt. Gösta Vestlunds brinnande engagemang för folkbildningens utveckling är föredömligt.


Kontakt:
Erika Ullberg
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 28 15
070-328 88 48

Mårten Svensson Risdal
departementssekreterare
08-405 40 59