Sveriges Kommuner och Landsting

Två kommuner har haft framgång i Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:35 CET

Helsingborg och Örebro har haft framgång i var sitt uppmärksammat mål i Arbetsdomstolen. Domarna är båda viktiga rent principiellt, särskilt den som gäller Örebro kommun, där arbetsgivarens ansvar och roll under en anställningsintervju tydliggörs.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, förlorade målet (AD 2007 nr 16) mot Örebro kommun.

I samband med en chefsrekrytering fick de fackliga representanterna möjlighet att intervjua en sökande. Under intervjun ställdes en fråga till den sökande med anledning av hans etniska och religiösa tillhörighet. Den sökande uppfattade frågan som kränkande. DO ansåg att mannen blivit trakasserad och stämde kommunen för brott mot lagen mot etnisk diskriminering, EDA.

Arbetsdomstolen konstaterade i målet som gällde Örebro kommun, att tolkningen av begreppet arbetsgivare i 9 a §, EDA, inte kan ges någon vidsträckt tillämpning. De fackliga företrädarnas medverkan vid intervjun har skett i enlighet med samverkansavtalet och är enligt domstolen att betrakta som en följd av medbestämmandelagen. Vidare konstaterade AD att de fackliga företrädarna inte ställt frågan på uppdrag av kommunen eller i kommunens ställe. Kommunen kunde således inte åläggas något rättsligt ansvar för den påstådda diskrimineringen enligt Arbetsdomstolen.

– Domen i målet mot Örebro kommun är principiellt viktig och utgången bekräftar att arbetsgivaren och de fackliga organisationernas uppdrag är klart åtskilda. Hade Arbetsdomstolen kommit till motsatt ståndpunkt skulle det kunnat få negativa konsekvenser för det fackliga medinflytandet vid chefsrekryteringar, säger Sophie Thörne, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Helsingborgs kommun vann målet (AD 2007 nr 15) i Arbetsdomstolen mot Lärarnas Riksförbund, där Lärarnas Riksförbund stämt kommunen för att ha avskedat en lärare på fel grunder. Arbetsdomstolen fann att Helsingsborgs kommun hade laga skäl för avskedandet då läraren förorsakat elever skada samt fysiskt, psykiskt och sexuellt kränkt elever.

För mer information: Hedda Mann, arbetsrättsjurist, tel. 08-452 76 13, epost: hedda.mann@skl.se

Läs mer om Arbetsdomstolen.
http://www.arbetsdomstolen.se/

Pressjouren: 08-452 71 01