Landstinget i Jönköpings län

Två läkare friade av HSAN

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 15:43 CEST

Två läkare friade på Höglandssjukhuset efter anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Fall 1

Ett ärende handlar om att en patient som anmält en underläkare för att han missat en artros i handleden som orsakat patienten smärta. Läkaren friades då det inte framgår i patientjournalen att artrosen beskrivits av röntgenläkarna. Då fanns ingen möjlighet för underläkaren att känna till denna. Då finns det således inte grund för att kritisera handläggningen.


Fall 2

Andra ärendet handlar om en patient som anmält en läkare för att ha fört in i patientens journal att han fått sin Hepatit C smitta på grund av tidigare missbruk. Han fick den via en blodtransfusion 1984.
Utredningen visar att det inte framgår vem som har lämnat den felaktiga uppgiften. Det framgår dock att den i patientjournalen införda uppgiften inte påverkat den behandling som patienten fått.
Utredningen ger således inte stöd för att läkaren fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen vad gäller den medicinska behandlingen. Anmälan kan därför inte leda till disciplinpåföljd.

Presskontakt: Chefläkare Urban Jürgensen, 0381-357 16, 070-6596429