Paper Province

TVÅ MILJONER EXTRA TILL ALGPROJEKT

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:17 CEST

I januari investerade Vinnova fyra miljoner i ett projekt som använder mikroalger för att producera bioolja av massa- och pappersbrukens restprodukter i en testanläggning vid Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn. I april investerade även Region Värmland 300.000 kr och nu går dessutom Ångpanneföreningens forskningsstiftelse in med en miljon kronor i projektet. Eftersom pengarna dubblas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, innebär det ett extra tillskott på två miljoner kronor. Därmed ökar chanserna för ett positivt resultat.

Projektet ska utveckla en process som effektivt låter algerna ta hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binda koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan man sedan utvinna bioolja, som i sin tur kan raffineras till många olika produkter, exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja. Dessutom kan man nyttja spillvärmen för att hålla odlingen på lagom temperatur. Projektet har därmed potential att ge miljövinster och nya affärsmöjligheter för bruken.

– Vi tycker det här är ett väldigt spännande projekt med stor potentiell nytta genom att avfall istället blir en resurs. När den här idén nu provas i verklig skala vill vi gärna vara med, säger Hans G. Forsberg, verkställande ledamot i Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

Projektet leds av SP, med hjälp av The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar och tolv andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet. Den totala budgeten uppgår nu till drygt 10 miljoner kronor. De extra pengarna kompletterar Vinnova och konsortieparternas befintliga insatser.

PARTNERS I ALGPROJEKTET

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar AB, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, Nynas AB, Karlstads universitet, Region Värmland, Head Engineering AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Perstorp Bioproducts AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Simris Alg AB, Lantmännen Energi AB, Kristinehamns kommun och Cementa AB.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Persson, The Paper Province | 054-24 04 65

Susanne Ekendahl, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut | 010-516 53 16

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.