Trollhättans stad

Två miljoner till centrumsatsningar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 13:58 CET

Trollhättan 2016-02-18

Trollhättan är en av sex kommuner som beviljats EU-medel till projektet ”Urban platsinnovation”.

Projektet omfattar Strömstad kommun, Trollhättan Stad, Uddevalla kommun, Åmål kommun, Lysekils kommun, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner. Lysekils kommun kommer att vara samordnande för arbetet.

Syftet med ”Urban platsinnovation” är att få mer kunskap om hur centralorterna ska utvecklas för att kunna bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Med kunskap som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller kommunernas utvecklingsplaner.

– För Trollhättans del betyder det att vi kommer att kunna göra fler aktiviteter och projekt för att utveckla centrum. Vi kommer att ”växla upp” de aktiviteter och projekt som vi ändå ska göra. Ekonomiskt innebär det totalt fyra miljoner kronor, varav två miljoner kronor är EU-medel, berättar Stadsbyggnadschefen Johan Bengtsson.

En viktig del av projektet är samverkan både mellan deltagande kommuner och lokala näringslivsorganisationer.

Högskolan Väst kommer att vara involverad i arbetet och ta fram underlag och kriterier kring platsers attraktivitet. Fyrbodals kommunalförbund kommer att stötta projektet utifrån ett regionalutvecklingsperspektiv.

Fakta ”Urban platsinnovation”

Totalt 30 miljoner kronor i EU-medel med 50 procents medfinansiering. Det innebär att EU finansierar halva projektsumman och att parterna finansierar resten via arbetstid.

Totalt kommer 15 miljoner kronor fördelas mellan projektets sju partners under den treårsperiod som projektet väntas pågå. Partners i projektet är Strömstad kommun, Trollhättan Stad, Uddevalla kommun, Åmål kommun, Lysekils kommun, Fredrikstad kommune samt Högskolan Väst.

För ytterligare information kontakta Stadsbyggnadschef Johan Bengtsson, 0520-49 74 06.