Länsstyrelsen i Östergötlands län

Två miljoner till naturum Tåkern

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 12:03 CEST

Nu har Tåkernfonden WWF för första gången någonsin tagit pengar från det egna kapitalet. Bygget av naturum Tåkern, som har ambitionen att bli "Sveriges vassaste naturum", får ett bidrag på två miljoner kronor från fonden. Pengarna ska användas till att delfinansiera utställningen som ska finnas i naturum Tåkern.

Bygget vid naturum Tåkern den 30 mars 2009.
Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Tåkernfonden WWF bildades 1987 med målsättningen att bevara Tåkerns och Tåkernbygdens naturvärden och att göra dem tillgängliga för allmänheten.

- I år beslutade vi för första gången i Tåkernfondens historia att ta pengar från kapitalet, säger fondens ordförande, landshövding Björn Eriksson. Styrelsen var enig om att satsningen på naturum Tåkern är så intressant och viktig att även Tåkernfonden måste dra sitt strå till stacken. Det känns angeläget att investera även i finanskristider, och jag hoppas att fler potentiella finansiärer kommer loss och vågar satsa.

Idag har Tåkernfonden WWF ett värde på drygt 16 miljoner kronor och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern.

- Beskedet att Tåkernfonden bidrar med så mycket pengar till utställningen är synnerligen välkommet, säger Länsstyrelsens projektledare Dan Nilsson. Grundplåten till arbetet kommer från Naturvårdsverket, men för att klara våra höga ambitioner måste vi också samla in pengar regionalt. Med de här medlen i ryggen känns det realistiskt att vi verkligen har "Sveriges vassaste naturum", när vi inviger anläggningen hösten 2010.

Förutom det stora engångsanslaget till naturum Tåkern, delades också årets projektanslag ut, totalt 450000 kronor. Av den summan gick 205000 kronor gick till skötsel mm av strandängarna runt sjön. Guideverksamheten för besökare stöddes med 90000 kronor. Tåkerns fältstation fick 80000 kronor för att inventera våtmarksfåglar, och 50000 anslogs för att följa utvecklingen av Tåkerns känsliga vattenmiljö. Slutligen anslogs 25000 kronor för att odla särskilda viltåkrar till tranor och gäss, för att på så sätt hindra betesskador på omgivande åkermarker.

 Senast uppdaterad: 4/6/2009
Sidansvarig: Mariethe Larsson