Rumänska kulturinstitutet

Två Nobelpristagare och två hundra kulturutövare går i försvar för Rumänska kulturinstitutet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 11:03 CEST

Den 13 juni 2012 utfärdade den nytillträdda regeringen i Rumänienen s. k. nödförordning som förklarade Rumänska kulturinstitutet (RKI) för ”dysfunktionellt”. Nödförordningen syftade till att byta ut kulturinstitutets ledning och styrelse samt stärka den politiska kontrollen av verksamheten. Som förklaring till åtgärderna hävdades att Rumänska kulturinstitutets verksamhet hade skadat ”känslan av nationell tillhörighet” hos rumänerna utomlands.

Innebörden av detta skulle bli att RKI - och Rumänska kulturinstitutet  i Stockholm (RKIS) med detta – skulle komma att anta en mer nationalistisk anda.

Regeringsbeslutet väckte en våg av protester världen över och ledde till tiotals uppropsbrev från rumänska och utländska kulturarbetare och institutioner. Dessutom har situationen uppmärksammats av internationella medier, från Dagens Nyheter till New York Times. Rumänska kulturinstitutet har funnits sedan 2004 och har i dagsläget 17 filialer över hela världen, förutom huvudkontoret i Bukarest. 

I Sverige har författaren Cecilia Hansson tagit initiativ till ett upprop som vädjar till den rumänska regeringen och senaten att bevara Rumänska kulturinstitutet i dess nuvarande form. Brevet framhåller Rumänska kulturinstitutet i Stockholm som ”en viktig länk i en strävan att skapa förståelse för andra nationaliteter och kulturer”, med ”en särställning bland kulturscenerna i Stockholm”.

Uppropet kunde skrivas under mellan 28 juni och 2 juli och det undertecknades av ett par hundra kulturpersonligheter från hela Norden. Bland de som undertecknat återfinns bland andra två Nobelpristagare i litteratur - Herta Müller och Tomas Tranströmer - tre akademiledamöter, talrika författare, journalister, konstnärer, musiker och översättare. Många av de som underteckade framhöll institutet som en viktig scen i Stockholms kulturliv och påpekade vikten av att behålla dess självständighet.

Ett besked angående institutets framtid förväntas den 5 juli, då Rumäniens författningsdomstol kommer att ompröva förordningens legalitet.

Kontaktperson: Dan Shafran, Direktör för Rumänska kulturinstitutet: 0736 426 363 / dan.shafran@rkis.se.