Security Solution Scandinavia AB

Två nya agenter till Security Solution AB

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 11:00 CEST

Under våren 2012 har Security Solution AB knutit två agenter till företaget som har som uppdrag att representera Security Solution AB:s produkter RISKsolution® och AUDITsolution™ ute på marknaden. 

BN Säkerhet är ett företag som sedan 2009 har specialiserat sig på säkerhetsrådgivning inom området säkerhetsteknik och företagets konsulter har mellan 20 till 30 års erfarenhet av säkerhetsbranschen. 

Avellan Business Consulting arbetar för att förbättra företags lönsamhet och effektivitet genom bland annat affärssystem och har mer än 25 års nationell och internationell affärserfarenhet. 

RISKsolution® är ett IT-stöd som används för att strukturera upp arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt hantera identifierade brister och hot. 

AUDITsolution™ är ett IT-stöd som används för att jämföra befintligt nuläge med ställda krav från exempelvis lagar, standarder, regelverk eller interna riktlinjer. 

Vill du bli agent hos Security Solution AB? Ring oss på vårt kontor på 031-98 90 00.

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.