Sveriges Kommuner och Landsting

Två nya beredningar om välfärd och valfrihet

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:33 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inrättar två nya programberedningar - en om välfärdens långsiktiga finanisering och en om valfrihet. Viktiga frågor som ansvarsfördelningen mellan staten och kommunsektorn samt medborgarnas valfrihet står på dagordningen.

Programberedningen om skattebaserna och välfärdens långsiktiga finansiering ska bland annat titta närmare på hur framtidens finansiering bör se ut för att värna den kommunala självstyrelsen och vilket utrymme det finns för finansiering med brukaravgifter.

Ordförande Anette Åkesson (m), Båstads kommun
Björn Mårtensson (c), Ovanåkers kommun
Kent Lewén (fp), Karlskrona kommun
Anders Sellström (kd), Umeå kommun
Åke Hillman (s), Västerås kommun
Bo Leinerdahl (v), Järfälla kommun
Ann-Catrin Lofvars (mp), landstinget Dalarna.

För mer information: Per Sedigh, avdelningen för ekonomi och styrning,
08-452 77 43

Programberedning om valfrihet ska bland annat stödja medlemmarnas arbete med att skapa nya former för medborgarnas valfrihet och beakta kopplingen till näraliggande frågor som konkurrens och medborgarnas delaktighet

Ordförande Helene Odenljung (fp), Göteborgs stad
Mats Eriksson (m), landstinget Halland
Hans Hedlund (c), landsinget Västernorrland
Birgit Stöckel (kd), Luleå kommun
Elvy Söderström (s), Örnsköldsviks kommun
Emil Berg (v), Linköpings kommun
Daniel Helldén (mp), Gnesta kommun.

För mer information: Lena Svensson, avdelningen för ekonomi och styrning,
08-452 76 45

Pressjour: 08-452 71 01