Melberg Info

Två nya böcker av Arne Melberg

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:43 CEST

Arne Melberg publicerar nu två nya böcker: Självskrivet. Om självframställning i litteraturen (Atlantis) samt Aesthetics of Prose (unipub).

Självskrivet presenterar och diskuterar litterära strategier för självframställning, som självbiografi, minnen, dagböcker, bekännelser, bloggar. Boken börjar med självframställningens klassiker: Montaigne, Rousseau, Strindberg, Nietzsche, Proust. Den tar upp ett antal modernister från Nabokov till Canetti som haft exilen gemensamt som självframställningens motor. Ett kapitel handlar om litterära dagböcker från Kafka och Anaïs Nin till Gombrowicz. Ett utförligt kapitel tar upp den rika skandinaviska traditionen för litterär självframställning från Strindberg och Selma Lagerlöf till idag. I ett slutkapitel diskuteras aktuella tendenser och ställer frågan om dagens självframställare lämnat minnesarbetet därhän för att fritt konstruera sina självbilder.

Läs mer på www.atlantisbok.se eller www.melberg.info

Aesthetics of Prose sammanfattar och komprimerar Melbergs litteraturvetenskapliga arbeten från senare år. Där finns kapitel om Montaigne, Nietzsche, Benjamin och Adorno, vidare ett kapitel om prosadikt, ett kapitel om life writing, ett kapitel om travel writing. I avslutningskapitlet diskuteras aktuella tendenser i prosan. "Prosa" är välkänt för alla men samtidigt okänt för litteraturvetenskapen. Här görs ett försök att skissera prosans anatomi.

Läs mer på www.unipub.no eller www.melberg.info