Västerås stift

Två nya diakoner till Västmanland

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 07:05 CEST

På söndagen den 10 juni får Västerås stift två nya diakoner då Jessica Olofsson från Västerås vigs till tjänst i Svenska kyrkan och Eva Axelsson från Sala, som sedan tidigare är vigd diakon i Missionskyrkan, välkomnas som diakon i Svenska kyrkan. Vigningen och välkomnandet sker i Västerås domkyrka kl 11.00 i en mässa som leds av biskop Mikael Mogren.

Jessica Olofsson kommer efter vigningen att tillträda en tjänst som diakon i Hallstahammar-Kolbäcks församling. Hon är sedan tidigare utbildad sociolog med inriktning på missbrukarvård. Som diakon vill hon få vara Guds händer och öron och den lilla människans röst.

– Jag ser det som en möjlighet att få arbeta med hela människan i alla sorters livssituationer och att i varje möte få vara där med Guds kärlek, säger Jessica.

Hon ser fram mot söndagens vigning med skräckblandad förtjusning.

– Vägen till att bli diakon har varit en härlig resa som på flera sätt tar slut, och samtidigt så fortsätter den med mitt nya spännande uppdrag.

Eva Axelsson har tidigare arbetat många år inom äldrevården, varit hemmamamma och även jobbat som begravningsentreprenör. Det är erfarenheter som har lärt henne att alla människor behöver få bli bekräftade för den vi är.

– Vi blir ofta bedömda för vad vi gör eller inte gör. Livet har så många bottnar. Därför vill jag nu, som diakon i Svenska kyrkan, gå bredvid, stödja och dela där det behövs i livets olika skeden. Steg för steg ser jag hur jag har letts hit där jag nu är. Jag uppfattar det som att Gud har kallat mig.

Eva kommer att tillträda en tjänst som diakon i Sala församling. Hon är förväntansfull inför välkomnandet.

– Det är ungefär som ett bröllop; spänning, förväntan och glädje!

Kontakt 
Jessica Olofsson, jessolofsson@yahoo.se, 073-390 68 88
Eva Axelsson, eva.m.axelsson@svenskakyrkan.se, 0224-67 54 21.

Media hälsas välkomna till diakonvigningen i Västerås domkyrka:
Söndag 10 juni klockan 11 (till ca 12.30). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då diakonerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Mikael.

Foton på de blivande diakonerna:
Foton på diakonkandidaterna för fri publicering finns här. Ange fotograf Anna Brodén.

För mer information:
Linda Mandelberg, stiftsdiakon, 021-17 85 30, linda.mandelberg@svenskakyrkan.se.

Fakta om diakonen
Diakonen har ansvaret för kyrkans sociala arbete och stödjer människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva påverkansarbete.
Till arbetsuppgifterna hör också att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Begreppet diakoni kommer ifrån grekiskan och betyder tjänst.
För att bli diakon ska man ha en fackutbildning från högskola eller universitet. Därefter studerar man pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. En diakon vigs först när hon/han har fått en tjänst som diakon i Svenska kyrkan.

Västerås stift sträcker sig från Mälaren i söder upp mot nordväst till den norska gränsen och är Svenska kyrkans regionala nivå i Västmanlands, Dalarnas och norra Örebro län. Stiftet, som till ytan är det tredje största i landet, rymmer 76 församlingar och över 200 kyrkobyggnader, kapell och bönehus. Stiftet leds av biskop Mikael Mogren tillsammans med stiftsstyrelsen och har till uppgift att stötta de lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.